Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču izlaišanas brīvā apgrozījumā pirms faktiskās ierašanās īstenošanas iespējas ES“
Title in English “Possibilities of Implementing Customs Preclearance Procedures in the European Union”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Muitas procedūras ir viens no svarīgākajiem kontroles mehānismiem, ar kuru palīdzību var aizsargāt savas teritorijas ekonomisku un politisku drošību, iedzīvotāju intereses un veselību, kā arī veicināt iekšējo teritoriju jeb vietējas uzņēmējdarbības attīstību. Muita ir viens no noteicošajiem faktoriem starptautiskajā tirdzniecībā. Lai sekmētu uzņēmējdarbību, muitai nerimstoši ir jāattīstās, pilnveidojot savu darbu, atvieglojot muitas formalitāšu kārtošanas procesu muitas klientiem, ievērojot starptautiskus līgumus un samazinot muitas risku iestāšanas varbūtību. Tēmas “Preču izlaišanas brīvā apgrozījumā pirms faktiskās ierašanas īstenošanās iespējas ES” aktualitāte ir skaidrojama ar to, ka muitas formalitāšu kārtošana ir būtiska piegādes ķēžu daļa, kas var būtiski ietekmēt piegādes laiku un palielināt izmaksas, kas var rasties pārvadājuma laikā. Līdz ar to, ir nepieciešams izmantot visas priekšrocības, kādas ir paredzētas tiesību aktos, lai veicinātu starptautisko tirdzniecību un muitas darbības procesu attīstību. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kādas ir iespējas Eiropas Savienībā piemērot preču izlaišanu brīvā apgrozījumā pirms preču faktiskās ierašanas saņēmēja muitas iestādē, kā arī analizēt statistiskos datus un izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījums tika veikts balstoties uz muitas deklarāciju analīzi, kas tika noformētas muitas procedūrai “laišana brīvā apgrozībā” Latvijas Republikā laika posmā no 2016. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. decembrim. Maģistra darbam ir izvirzīti seši uzdevumi, kuri ir realizēti četras darba daļās: Pirmajā daļā apskatīta teorētiska informācija par muitas būtību, tās funkcijām, mērķiem uzdevumiem, muitas kontroles nozīmi un to veidiem, ka arī muitas risku pārvaldību. Otrajā daļā tika analizētas muitas formalitāšu kārtošanas iespējas ES pirms preču faktiskas ierašanas saņēmēja valstī. Tika analizēti statistikas dati un muitošanas kārtībā, ņemot vērā SMK paredzētas 171. panta priekšrocības. Tika identificētas problēmas, kas neļauj Latvijas Republikā piemērot SMK paredzētas priekšrocības attiecībā uz muitas procedūras piemērošanu “laišana brīvā apgrozībā” pirms preču faktiskas ierašanas. Trešajā daļā tika analizēta un apskatīta nepieciešamība izmantot SMK paredzētas priekšrocības attiecībā uz muitas procedūras piemērošanu “laišana brīvā apgrozībā” pirms preču faktiskas ierašanas, ņemot vērā nākotnes procesus, kas paredz būtiskas izmaiņas preču deklarēšanā un nodokļu maksāšanā. Ceturtajā daļā tika apskatīta ES ārpussavienības valstu prakse attiecībā uz ievešanas muitas formalitāšu kārtošanu pirms preču faktiskas ierašanās īstenošanas iespējām. Maģistra darba apjoms ir 80 lapas. Tas satur 14 attēlus, 1 tabulu. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 33 bibliogrāfijas avoti. Darbs ir noformēts bez pielikumiem. Nozīmīgākā informācija par muitas procedūras “laišana brīvā apgrozībā” piemērošanas kārtību pirms preču faktiskas ierašanas ir iegūta no zinātniskās literatūras, interneta resursiem, publikācijām, gan starptautiskā, gan nacionālā līmeņa tiesību aktiem muitas jomā, kā arī no prakses laikā iegūtās informācijas VID MP E - muitas daļas E – muitas attīstības nodaļā.
Keywords muita, muitas procedūras, laišana brīvā apgrozībā pirms faktiskas ierašanās
Keywords in English customs, customsprocedures, customs pre-arrival clearance
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 23:48:20