Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautisko biznesa pakalpojumu centru iespēju un izaicinājumu novērtējums Latvijā “
Title in English “Evaluation of opportunities and challenges for international business service centres in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Līga Sičeva
Reviewer LR Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieks J.Zakovics
Abstract Bakalaura darba autore Sabīne Kuprovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko biznesa pakalpojumu centru iespēju un izaicinājumu novērtējums Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir veikt starptautisko biznesa pakalpojumu centru novērtējumu Latvijā un sniegt rekomendācijas sektora attīstības veicināšanai. Pirmajā daļā autore apraksta starptautisko biznesa pakalpojumu centru veidus, izšķir to galvenās savstarpējās atšķirības un nosaka kādi ir starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides motīvi un kritēriji. Daļā tiek aprakstīti arī veiksmes stāsti starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektorā. Otrajā daļā autore apskata starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektorā pastāvošo situāciju Latvijā un veic sektora uzņēmumu apkopojumu. Daļas turpinājumā iegūtie dati un citi starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektorā nozīmīgi rādītāji tiek izmantoti savstarpējam starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektora lielvalstu salīdzinājumam Eiropā un tiek vilktas paralēles ar pirmajā daļā apskatītajiem kritērijiem. Trešās daļas ietvaros autore veic intervijas ar starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektorā iesaistītajām pusēm gan no uzņēmumiem, gan valsts sektora. Tiek veikts interviju rezultātu apkopojums un noteiktas sektora stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Papildus tam veidotas prognozes sektora attīstībai. Darba nobeigumā autore izvirza priekšlikumus starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektora attīstības veicināšanai Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 8 tabulas un 15 pielikumi uz 63 lpp. Darbā izmantotas 59 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri, dalītie pakalpojumu centri, ārpakalpojumi, pakalpojumu eksports
Keywords in English International business services, outsourcing, business process outsourcing, shared service centres
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 11:13:25