Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jaunuzņēmumu attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānā
Title in English Assessment of Start-up Company Development in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer profesora p.i. I.Voronova
Abstract Bakalaura Disertācijas autors: Zokirbek Rikhsibekov Bakalaura disertācijas zinātniskais padomnieks: Mg. oec. Inga Erina Bakalaura disertācijas nosaukums: Jaunuzņēmumu attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskām un praktiskām daļām. Bakalaura darba kopējais lielums ir 52 lpp., tajā iekļauti 6 tabulas, 18 attēli. Atsauču saraksts sastāv no 63 avotiem angļu un krievu valodās. Darbā nav iekļauts neviens pielikums. Darba teorētiskā daļa ir veltīta literatūras analīzei par starta up definīciju un īpašībām, vēsturi un jaunizveidoto uzņēmumu veidiem. Teorētiskās daļas pirmajā apakšnodaļā ir iekļauti dažādu autoru darbības uzsākšanas definīcijas piemēri, sākuma izmantošanas attīstība vēsturē, tās attīstības posmi un pamatīpašības. Otrajā apakšnodaļā autors aplūko investīciju iespējas jaunizveidotiem uzņēmumiem, efektivitātes mērījumus un to ietekmi uz valsts ekonomiku. Trešā apakšnodaļa ir veltīta veiksmīgu jaunizveidoto uzņēmumu piemēriem visā pasaulē un nepieciešamajai videi šiem rezultātiem. Darba Praktiskā daļa ir veltīta Uzbekistānas start-up attīstības analīzei. Ir divas apakšnodaļas. Pirmā ietver analīzi par start-up vidi Uzbekistānā.Otrā apakšnodaļa parāda Uzbekistānas veiksmīgā start-up uzņēmuma Payme gadījumu analīzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rikhsibekov Z. (2020). Novērtējums start-up uzņēmuma attīstību Uzbekistānā. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadība". 60 lappuses.
Keywords Start-up/Start-up definition/Start-up company development / prasības start-up uzņēmumu attīstībai / ieguldījumi start-up uzņēmumos/Investīciju avoti/investīciju efektivitātes analīze start-up / start-up uzņēmuma ietekme uz ekonomiku / start-up uzņēmumu piemēri / start-up attīstības nosacījumi Uzbekistānā/Start-up attīstības analīze Uzbekistānā. Gadījums maksājumu finanšu tehnoloģiju uzņēmums
Keywords in English Background of start-up/Start-up definition/Start-up company development/Requirements for the development of start-up companies/Investments in start-up companies/Sources of investment/Analysis of investment efficiency on start-up/Impact of start-up company on the economy/Examples of start-up companies/Start-up development conditions in Uzbekistan/Start-up development analysis in Uzbekistan. Case of Payme financial technologic company
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 00:50:01