Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas risku analīze dzelzceļa pārvadājumos”
Title in English ”Analysis of Customs Risks in Railway Transportation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Eiropas Savienība (ES) var lepoties ar augsto ekonomikas līmeni pasaulē, tomēr ES ne tikai eksportē savas preces, bet arī importē. Latvija ir valsts Ziemeļaustumeiropā, kura ir Eiropas Savienības sastāvā, un ir arī viena no ES tranzīta valstīm. Kravas pārvadāšanai izmanto gaisa transportu, jūras transportu, autotransportu un dzelzceļa transportu. Beramkravas, naftas produkti, ķīmiskas vielas, akmeņogles, koksne, kā arī citas cilvēka ikdienas vajadzībām nepieciešamās preces biežāk tiek pārvadātas ar dzelzceļu transportu. Kā jebkuros pārvadājumos, arī šeit pastāv savi riski, šajā darbā tiek aplūkoti muitas riski dzelzceļā pārvadājumos, to identificēšana, iespējami draudi, iekšējas valsts sabiedrībai un ekonomikai, muitas kontroles pasākumi, kā arī iespējami risinājumi, lai minimizētu šos riskus un izvairīties no tiem nākotnē. Darba mērķis ir veikt muitas risku analīze, muitas kontroles pasākumu analīze, izpētīt kā minimizēt riskus izmantojot dzelzceļa pārvadājumus un veikt efektīvu un drošu preču kustību. Darba mērķu sasniegšanai autors izvirza sekojošus uzdevumus: • Apzināt muitošanas procesu dzelzceļa pārvadājumos; • Analizēt iespējamos draudus un muitas riskus dzelzceļa pārvadājumos; • Novērtēt muitas risku ietekmi uz valsts ekonomiku un sabiedrības drošumu; • Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus muitas risku minimizēšanai. Darba pirmā daļā tiek aprakstītas muitas funkcijas, kuras muitas amatpersonas izpilda ikdienā un muitas riski. Īpaša uzmanība tiek veltīta tieši muitas riskiem, kuri sastopas dzelzceļa pārvadājumos. Darbā otrajā daļā ir aprakstīti iespējami apdraudējumi, ar ko sastopas dzelzceļa pārvadājumos. Darbā tiek aprakstīts Latvijas dzelzceļa ritošais sastāvs, kravas vagonu tipi, kā arī tiek analizēta informācija par visbiežāk pārvadātājām kravām. Trešā daļā tiek aprakstīti kravas muitošanas procesi un fiziskās kontroles pasākumi, kuri tiek veikti strādājot ar dzelzceļa kravām. Ceturtajā daļā tiek aprakstīts princips, kā tiek noteikts muitas risks dzelzceļa pārvadājumos. Ceturtajā daļa vēl tiek aprakstīti riska indikatori un riska vērtēšanas tabulas, kas palīdzes noteikt riska nozīmīgumu. Darbā autors modelē situāciju ar vienu kravas tipu un apraksta muitas riska analīzi. Izveidoti riska mazināšanas pasākumi, priekš dotajai situācijai, kā arī tiek minēti bieži sastopami riski dzelzceļa pārvadājumos un to riska mazināšanas pasākumi. Darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs sastāv no 4 daļām, kas sadalītas 13 nodaļās un tajās ietilpst 11 attēli un 5 tabulas.
Keywords Dzelzceļš, muita, krava, kontrole, analīze
Keywords in English Railway, customs, freight, controle, analysis
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 23:18:35