Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektroenerģijas ģenerācijas no atjaunīgiem resursiem un to ietekme uz energosistēmas darbību
Title in English Generation of Electrical Energy from Renewable Resources and their Effect on Operation of the Power System
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Andrejs Utāns
Reviewer
Abstract Bakalaura darba tēma: „Elektroenerģijas ģenerācija no atjaunīgiem resursiem un to ietekme uz energosistēmas darbību”. Bakalaura darba mērķis, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un statistiskiem datiem, ir izpētīt atjaunīgo energoresursu pašreizējo situāciju pasaulē, Eiropā un Latvijā, jo īpaši saules un vēja enerģiju, kuras ietekmē elektroenerģijas nozari, novērtēt to ietekmi uz energosistēmu, priekšrocības un trūkumus, izdarīt attiecīgus secinājumus. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Darba pirmā nodaļa sastāv no teorētiskas un statistiskās informācijas par atjaunīgiem enerģijas resursiem pasaulē, Eiropā un Latvijā. Katrs AER tiek apskatīts atsevišķi. Otrā nodaļa satur informāciju un tās analīzi par nestabiliem enerģijas veidiem, kuri mūsdienās piedzīvo visstraujāko attīstību - vēja un saules enerģiju izmantošanu, kas iekļauj tehnisko informāciju par tehnoloģijām, informāciju par izmaksām u.c. Trešā nodaļa satur informāciju par AER priekšrocībām un trūkumiem, kā arī to ietekmi uz energosistēmu un no tā izrietošajām problēmām. Darba apjoms ir 96 lapaspuses. Tajā ir iekļautas 10 tabulas un 43 attēli. Izmantotās literatūras avotu saraksts satur 45 avotus.
Keywords Atjaunīgie enerģijas resursi; Vēja enerģija; Saules enerģija; Inerce; Energosistēma
Keywords in English Renewable resources of energy; Wind energy; Solar energy; Inertia; Power system
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 10:43:10