Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnisko līdzekļu pielietošanas izvērtējums MKP 0731”
Title in English “Evaluation of Use of Technical Devices at the Customs Control Point 0731”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Valbahs
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Latvijas teritorija ir starpposms Austrumu un Rietumu valstīm ne tikai sauszemes robežu dēļ, bet arī izejas iespējām uz neaizsalstošo Baltijas jūru. Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis ir piemērots cilvēku migrācijai, preču un tranzītpārvadājumiem. Lai šie procesi neapdraudētu valsts iekšējo un ārējo drošību, pastāv Latvijas muitas iestādes (Valsts ieņēmuma dienesta struktūrvienība), kas pilda normatīvajos aktos muitas jomā noteiktos uzdevumus muitas politikas īstenošanā. Galvenie muitas iestāžu uzdevumi ir ārējās tirdzniecības pastāvīga regulēšana, valūtas kontrole, tiesībaizsardzība, kā arī muitas robežpunktos transportlīdzekļu un preču plūsmas kontrole. Bakalaura darba mērķis – izpētīt šī brīža muitas tehniskos līdzekļus, to pielietojumu, problēmas un turpmākās attīstības iespējas muitas kontroles punktā Pāternieki 0731 (turpmāk tekstā – Pāternieku MKP). Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti tādi uzdevumi, kā: 1. Iepazīties ar Latvijas muitas infrastruktūru; 2. Iepazīties ar muitas kontroli Pāternieku MKP; 3. Noskaidrot muitas kontrolē izmantojamo tehnisko līdzekļu koncepciju; 4. Izpētīt Latvijas muitas iestāžu tehnisko līdzekļu pielietojuma likumdošanas pamatus; 5. Iepazīties ar Pāternieku MKP muitas tehnisko līdzekļu piemērošanas kārtību. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek pētīta Latvijas muitas kontroles būtība, tās mērķi un uzdevumi. Tiek apskatīta muitas infrastruktūra, kam seko vispārējās muitas kontroles raksturojums. Otrajā nodaļā ir aprakstīta muitas kontrole Pāternieku MKP: muitas procedūru raksturojums, muitas kontroles punkta infrastruktūra, fiziskās kontroles kārtība. Tiek minēts par muitas kontroles novērstajiem pārkāpumiem un statistiskajiem rādītājiem Pāternieku MKP. Trešajā nodaļā analizēti muitas tehnisko līdzekļu darbības principi, kā arī pielietojums Pāternieku MKP un Indras muitas kontroles punktā. Aprakstīti uzlabojumi un perspektīvas, kas sagaida Pāternieku MKP. Darba nobeigumā ir aprakstīti darba autora secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 58 lappuses, kas ietver 17 attēlus, 1 tabulu, 2 pielikumus, 49 izmantotās literatūras avotus.
Keywords MKP Pāternieki 0731, MTA,
Keywords in English Customs control point “Pāternieki” 0731
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 22:38:07