Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „ Akcīzes preču, skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabandas novēršana VID Muitas pārvaldes MKP”
Title in English "Prevention of Trafficking of Excise Goods, Cash and Drugs at Customs Control Points of the SRS National Customs Board”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Bakalaura darba autors Ainārs Dzerkalis izstrādāja darbu, kura temats ir „Akcīzes preču, skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabandas novēršana VID Muitas pārvaldes MKP”. Bakalaura tēma ir aktuāla, jo akcīzes preču, skaidrās naudas un narkotisko vielu pārvadājumu pārkāpumu novēršana muitas kontroles punktos ir augstā prioritātē. Bakalaura darba mērķis - izvērtēt muitas kontroles efektivitāti akcīzes preču (tabakas izstrādājumu), skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabandas apkarošanā, noteikt metodes nedeklarēto preču novēršanas paaugstināšanai, novērtēt kontrabandas meklēšanas īpatnības Latgales dzelzceļa un autoceļa MKP, uz analīzes pamata konstatēt nepilnības esošajā muitas kontroles sistēmā un sniegt priekšlikumus nepilnību novēršanai. Bakalaura darba uzdevumi: apskatīt muitas kontroles mehānismu augsta riska preču nelegālo pārvadājumu novēršanai, novērtēt muitas iestāžu darbības augsta riska preču kontrolē; analizēt nedeklarēto precu tendences un kontrabandas cēloņus; veikt muitas darba rezultātu novērtēšanu muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā, izskatīt un novērtēt soda sankciju efektivitātes piemērošanu. Darba pirmajā daļā izklāstīta fiziskā kontrole, tās veidi (vizuālā vai padziļinātā) un muitas risku pārvaldība (iekšējie un ārējie riski). Fiziskās kontroles veida izvēle un risku novērtēšana ir svarīgākie nosacījumi nelegālo pārvadājumu novēršanai – sevišķi tas attiecas uz augsta riska precēm - akcīzi, skaidru naudu un narkotikām. Akcīzes preču, skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabanda ir visbiežāk sastopamie pārkāpumi, tāpēc to novēršanai vissvarīgāk ir analizēt riskus un izvēlēties atbilstošu fiziskās kontroles veidu. Darba otrajā daļā izskatītas nedeklarēto preču pārvadājumu novēršanas iespējas un metodes, ko pielieto muitas iestādes meklējot nedeklarētas akcīzes preces un skaidru naudu, kā arī aizliegtās pārvadājumiem narkotiskās vielas. Lietderīga tehnisko līdzekļu pielietošana (īpaši skenēšana, darba suņu izmantošana), kontroles īpatnību kopums, sadarbība ar citiem dienestiem un sodu sistēmas piemērošana ir mehānismi, ar kuru palīdzību akcīzes preču un skaidras naudas kontrabanda, kā arī narkotisko vielu pārvadāšana pāri muitas robežai var tikt apkarota. Darba trešajā daļā veikta visbiežāk sastopama nelegālo pārvadājumu veida - tabakas izstrādājumu kontrabandas indikatoru, faktoru noteikšana, novēršanas metožu efektivitātes aprēķināšana, rādītāju salīdzināšana un rezultātu analīze Eiropā, Latvijā un Latgales MKP. Latgales ārējās robežas MKP ir galvenie cigarešu kontrabandas maršruti no 3.valstīm, tie negatīvi ietekmē valsts ekonomiku, nodarot milzīgus kaitējumus valsts budžetam. Veikta cigarešu kontrabandas dinamikas novērtēšana, muitas iestāžu darbības rezultātu apkopojums, tendences novērošana un tabakas izstrādājumu kontrabandas ietekmes novērtēšana attiecībā uz ēnu ekonomiku un fiskālo politiku. Bakalaura darba nobeigumā izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi akcīzes preču, skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabandas novēršanas uzlabošanai, kontroles efektivitātes paaugstināšanai un rezultativitātes sasniegšanai. Darba apjoms ir 85 lappuses. Tajā ir iekļauti 29 attēli un 13 tabulas. Bakalaura darba izstrādāšanai izmantotas 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Akcīzes preču, skaidras naudas un narkotisko vielu kontrabandas novēršana VID Muitas pārvaldes MKP
Keywords in English Preven-tion of Trafficking of Excise Goods, Cash and Drugs at Customs Control Points of the SRS National Customs Board
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.05.2020 18:46:50