Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas tehniskā aprīkojuma un saistīto sistēmu analīze un risinājumi to pilnveidošanai”
Title in English ”Analysis of Customs Technical Equipment and Related Systems and Solutions for Their Development”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Valbahs
Reviewer Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Mūsdienās strauji attīstītās informācijas tehnoloģiju joma (jauns tehniskais aprīkojums, analīzes sistēmu daudzveidība). Lai varētu veikt efektīvāku datu analīzi, ātrdarbīgāku kontroli muitas robežās, nepieciešams izvērtēt esošo muitas tehnisko aprīkojumu un saistīto sistēmu darbību, to trūkumus un iespējamos risinājumus. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, pastāv liels risks vecā tehniskā aprīkojuma vai saistīto sistēmu savstarpējā savienojuma neiespējamībā. Jauno tehnisko iekārtu un saistīto sistēmu ieviešana ir nozīmīga gan muitas amatpersonām, gan fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas saņemt ātru un kvalitatīvu pakalpojumu. Tādējādi ir nepieciešams veikt esošā tehniskā aprīkojuma un saistīto sistēmu analīzi, lai izvērtētu to stiprās un vājās puses, kā rezultātā piedāvāt iespējamos risinājumus to pilnveidošanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas tehnisko līdzekļu savstarpējo savienojamību starp saistītajām sistēmām, to trūkumus un piedāvāt iespējamos risinājumus. Mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: izpētīt muitas kontroles pamatprincipus, muitas tehnisko līdzekļu piemērošanu dažādos muitas kontroles punktos, kā arī veikt esošā tehniskā aprīkojuma saistīto sistēmu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek skaidrotas muitas kontroles pamatfunkcijas un tās kontroles veidi. Pieminot tiesību aktus, pēc kuriem Muitas pārvaldes darbinieki darbojas, veicot kontroli muitas robežšķērsošanas vietās. Otrajā daļā tiek izpētīts muitas tehniskais aprīkojums; tehniskā aprīkojuma attīstības gaita: tehniskā aprīkojuma pielietojums dažādos muitas kontroles punktos, kā arī veikta datu analīze dažāda tehniskā aprīkojuma efektivitātes rādītājos. Trešajā daļā tiek pievērsta uzmanība ar muitas tehnisko aprīkojumu saistītajām sistēmām: tiek pētīta saistīto sistēmu izveide un attīstība, kā arī Latvijas Muitas pārvaldes informācijas sistēmu lielākie projekti. Ceturtajā daļā tiek analizētas trīs Muitas pārvaldē esošās informācijas sistēmas: transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēma, starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma un Baltijas valstu kravas skeneru sasaistes projekts. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses, kas satur 19 attēlus, 2 tabulas, 31 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Muitas tehniskā aprīkojuma un saistīto sistēmu analīze un risinājumi to pilnveidošanai
Keywords in English Analysis of Customs Technical Equipment and Related Systems and Solutions for Their Development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.05.2020 22:31:19