Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tabakas izstrādājumu aprites izmaiņas Latvijā un Krievijā”
Title in English “Changes in the Circulation of Tobacco Products in Latvia and Russia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Kontroles sistēma galvenokārt ir valsts pārstāvju pakļautībā, kas veic tabakas izstrādājumu pilnvērtīgu kontrolēšanas procesu. Šīs sistēmas loma ir aizsargāt valsts ekonomiku, tādējādi identificējot visu nepieciešamo informāciju par tabakas izstrādājumiem, kā arī kontrolējot aizliegtos pārvadātos tabakas izstrādājumus. Balstoties uz valsts pārstāvju atļauju kontrolēt tabakas izstrādājumus, ir iespējams veikt procesuālus pasākumus attiecībā uz tiem, kas mēģina apiet šo kontroles sistēmu. Šajā noslēguma darbā tiks apskatīta tēma „Tabakas izstrādājumu aprites izmaiņas Latvijā un Krievijā”. Pētījuma objekts ir tabakas izstrādājumu aprite. Pētījuma priekšmets ir sistēmu salīdzināšana un kopīgu elementu meklēšana. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt abās valstīs izveidotās kontroles sistēmas, salīdzināt tās un atrast kopīgus elementus. Balstoties uz dotajiem uzdevumiem, darba beigās tiks izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, lai atrisinātu esošās problēmas abās sistēmās un pilnveidotu tās. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kurās ir iekļautas 9 nodaļas. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek veikta virspusīga analīze par akcīzes precēm abās valstīs, tai skaitā, tika apskatīta akcīzes preču attīstība Latvijā un Krievijā. Autors iepazīstinās ar akcīzes nodokļa raksturojumu un piemērošanu, kā arī tiek izskatīs kontroles sistēmas reglamentējošos normatīvos aktus. Otrajā daļā autors izanalizēja kopējo tabakas izstrādājumu kontroles sistēmas raksturojumu. Tajā tiek analizēts protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, akcīzes preču pārvietošanas sistēmu, un liels uzsvars tiek likts uz abu valstu tabakas izstrādājumu kontroles sistēmas pētījumu. Trešajā daļā autors veica analīzi par tabakas izstrādājumu apriti abās valstīs, tai skaitā, budžeta ieņēmumos, tiek izanalizēts arī vispārējais kontroles sistēmas nozīmīgums un sistēmas loma ēnu ekonomikā. Bakalaura darbs sastāv no 53 lapas pusēm, tajā tika iekļauti 17 attēli, 45 izmantotās literatūras avoti.
Keywords akcīzes preces, nelegālās cigaretes, kontroles sistēma
Keywords in English excise products, illegal cigarettes, control system
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 09.05.2020 15:47:56