Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Administratīvās atbildības regulējums muitas lietās”
Title in English “Legislation on Administrative Liability in Customs Matters”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes studenta Mārtiņa Putera bakalaura darbā "Administratīvās atbildības regulējums muitas lietās" detalizēti apskatītas un analizētas administratīvo pārkāpumu tiesības kā Latvijas Republikas tiesību sistēmas elements, administratīvo pārkāpumu tiesību mērķis un uzdevumi, tiesību normu pārkāpumu cēloņi, iespējamie ieguvumi un zaudējumi no tiesību normu pārkāpumiem, par tiesību normu pārkāpumiem piemērojamās sankcijas, kā arī uz muitas kontroles jomu attiecināmo administratīvo pārkāpumu muitas jomā sastāvi – gan administratīvo pārkāpumu sistēmas Muitas likumā, gan arī šobrīd spēku zaudējušajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, uz kura četrpadsmitās “b” nodaļas pamata izveidoti Muitas likuma grozījumi, kuri spēkā stājušies 2020.gada 1.jūlijā, paredzētie, gan citos likumos iekļautie. Darbā ietverti un analizēti arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertie administratīvo pārkāpumu muitas jomā sastāvi un sankcijas, Muitas likumā ietvertie administratīvo pārkāpumu sastāvi un sankcijas, kā arī savstarpēji salīdzinātas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Muitas likumā paredzētās sankcijas par administratīvajiem pārkāpumiem. Darba ietvaros autors pievērsies arī Eiropas Savienības iespējam nostādnēm attiecībā uz iespējamo vienoto Eiropas Savienības sodu un sankciju politiku par muitas noteikumu pārkāpumiem. Lai noskaidrotu sabiedrības, tai skaitā muitas amatpersonu viedokli par administratīvajiem sodiem par muitas noteikumu pārkāpumiem, autors izstrādāja aptaujas anketu, līdz ar to darbā ir sistematizēti, salīdzināti un analizēti aptaujas rezultāti, kā arī, izrietoši no atbildēm, izdarīti secinājumi. Bakalaura darbs sastāv no četrām pamatnodaļām – muita Latvijas Republikā, tiesību normu pārkāpumi muitas jomā, administratīvie pārkāpumi un aptauja par administratīvo pārkāpumu cēloņiem, sekām un ietekmi uz pārkāpēju turpmāko rīcību. Nodaļa "Muita Latvijas Republikā" sastāv no apakšnodaļām: muitas tiesības kā tiesību sistēmas elements, muitas funkcijas, muitas misija, mērķi, uzdevumi. Nodaļa "Tiesību normu pārkāpumi muitas jomā" sastāv no apakšnodaļām: tiesību normu pārkāpumu cēloņi un veicinošie faktori, ieguvumi un zaudējumi no muitas tiesību normu pārkāpumiem, par muitas tiesību normu pārkāpumiem piemērojamās sankcijas un to juridiskās sekas. Trešās nodaļas "Administratīvie pārkāpumi" apakšnodaļas: administratīvo pārkāpumu tiesību mērķis, uzdevumi un līdzekļi, Muitas likumā paredzētie muitas noteikumu pārkāpumu sastāvi. Ceturtā nodaļa "Aptauja par administratīvo pārkāpumu cēloņiem, sekām un ietekmi uz pārkāpēju turpmāko rīcību" sastāv no sekojošas apakšnodaļas: aptaujas izklāsts un rezultātu analīze. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp., 10 attēliem, 1 tabulas un 45 bibliogrāfiskajām atsaucēm.
Keywords Administratīvās atbildības regulējums muitas lietās
Keywords in English Legislation on Administrative Liability in Customs Matters
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.05.2020 15:08:23