Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Automaģistrāles izveides iespēju analīze autoceļa A2 posmā''; inženierprojekts ''Autoceļa V1101 posma pārbūve''
Title in English ''An Analysis of the Feasibility of Creating an Expressway on the A2 Selection of the Motorway''; Engineering Design Project ''Road Selection V1101 Reconstruction''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs „ Automaģistāles izveides iespēju analīze autoceļa A2 posmā ’’. Izstrādāts atbilstoši izsniegtajam uzdevumam. Bakalaura darba mērķis ir analizēt iespēju izveidot automaģistrāli uz A2 ceļa. Darba teorētiskajā sadaļā tiek apskatītas iespējas izveidot automaģistrāli, kas ietver sevī apskatīt Būvnoteikumus ceļa izveidē, prasības segas konstrukcijai, labiekārtošanas prasības un esošā ceļa atbilstību vai neatbilstību šīm prasībām. Pētījumu sadaļā tiek analizētas prasības, esošā ceļa atbilstība un apkopoti rezultāti. Pēc Pētījumu analīzes tiek sniegtas rekomendācijas un priekšlikumi lai varētu izbūvēt Automaģistrāli. Inženierprojekta tēma ir „ Autoceļa V 1101 posma pārbūve ‘’. Tā mērķis izstrādāt projektu. Autoceļa posma tehniskā stāvokļa, satiksmes dalībnieku drošības un komfortu uzlabošanai. Samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjoms, kā arī veicinās autoceļa tuvumā esošo apdzīvoto vietu un teritoriju attīstību. Inženierprojekta risinājumos tiek paredzēts, ielas horizontālā un vertikālā plāna uzlabošana, nenovirzoties no esošā ceļa robežām. Asfaltbetona seguma izbūve brauktuvei, kā arī ūdensnovades sistēmas sakārtošana. Paredzēts rekonstruēt autobusa pieturvietas un esošos pieslēgumus, kā arī uzstādīt ceļa aprīkojumu. Projektā ietverts trases plāna aprēķins, garenprofila aprēķins, ielas segas konstrukciju aplēse, kopējie darbu apjomi un specifikācijas, darba drošības un vides aizsardzības pasākumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no: 155 lpp., 13 attēliem, 31 tabulas, 43 rasējumiem un 34 informācijas avotiem.
Keywords Automaģistāles izveides iespēju analīze autoceļa A2 posmā, Inženierprojekta tēma ir „ Autoceļa V 1101 posma pārbūve
Keywords in English “Analysis of the Possibilities to Build a Motorway in a Section of the Road A2”,“Reconstruction of the V 1101 Road Section.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 18:38:44