Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze pārrobežu e-komercijas darījumos”
Title in English “Analysis of the Application of Value Added Tax to Cross Border E-Commerce Transactions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Daiga Zēna-Zēmane
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Anotācija Ekonomikas digitalizācija ir mainījusi pasauli un piedāvā virkni jaunu iespēju uzņēmējdarbībai. Tas rada jaunus izaicinājumus uzņēmējiem, preču un pakalpojumu patērētājiem un valsts nodokļu iestādēm, kā arī citiem valsts kontroles dienestiem. Darba autore ir izvēlējusies darba tēmu “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze pārrobežu e-komercijas darījumos”, lai izpētītu pievienotās vērtības nodokļa esošo un plānoto sistēmu pārrobežu e-komercijas darījumos. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu e-komercijas pārrobežu darījumos Eiropas Savienībā, kā arī identificēt iespējamus riskus un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai autore izvirza šādus darba uzdevumus: analizēt normatīvos aktus, kas regulē kārtību, kādā jādarbojas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar preču vai pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē, analizēt Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas regulē pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu e-komercijas pārrobežu darījumiem, izpētīt aktuālo teorētisko informāciju par pievienotās vērtības nodokļa regulējumu pārrobežu e-komercijas darījumiem, izpētīt plānošanas dokumentus par gaidāmajām izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā pārrobežu e-komercijas jomā, apkopot un analizēt dažādu autoru viedokļus par gaidāmo pievienotās vērtības nodokļa reformu pārrobežu e-komercijas darījumiem, salīdzināt fiskālo ietekmi uz pašreizējo un plānoto pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, izanalizēt uzņēmumus, kas darbojas e-komercijas jomā, izanalizēt digitālās ekonomikas attīstību ietekmējošos faktorus, sniegt priekšlikumus e-komercijas darījumu uzlabošanai. Pētījuma objekts ir pārrobežu e-komercijas darījumi un pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa piemērošana. Bakalaura darba ierobežojumi ir izvēlētais laika posms no 2015. līdz 2021. gadam (esošā un plānotā nodokļa sistēma) un tas, ka tiek analizēts pievienotās vērtības nodoklis tikai pārrobežu e-komercijā. Galvenās darba gaitā gūtās atziņas ir tādas, ka digitālā ekonomika strauji attīstās tagad un tas notiks arī turpmāk, ka pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumos svarīga nozīme ir pārrobežu preču un pakalpojumu tirdzniecībai, it īpaši e-komercijas darījumos, kā arī tas, ka nodokļa sistēma ir novecojusi, bet iecerētā reforma risinās šo problēmu visā Eiropas Savienībā. Darbs sastāv no 63 lappusēm, 3 daļām, tajā iekļauti 9 attēli, 1 tabula, 3 pielikumiem. Izstrādes gaitā izmantoti 36 avoti.
Keywords nodokļi, pārrobežu e-komercija, pievienotās vērtības nodoklis, MOSS, īpašie nodokļa režīmi, e-pakapojums, e-prece
Keywords in English taxes, cross-border e-commerce, value added tax, MOSS, special tax regimes, e-services, e-goods
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 15:28:29