Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu loma pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā”
Title in English “The Role of Taxes in Municipal Budgets Revenue”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas Gaisa satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Pašvaldības budžets ir galvenais pašvaldības attīstības instruments un tā ieņēmumus veido iedzīvotāju samaksātie nodokļi, valsts transferti un citi maksājumi. Pašvaldībām ir aktuāls jautājums, kā piesaistīt papildus līdzekļus pašvaldības budžetā, lai pilnvērtīgi varētu veikt noteiktās funkcijas. Darba autore ir izvēlējusies darba tēmu ‘’Nodokļu loma pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā’’, lai izpētītu, cik liela nozīme pašvaldības budžetā ir iedzīvotāju samaksātajiem nodokļiem, un kas ietekmē šos ieņēmumus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt nodokļu lomu Viļakas novada pašvaldības budžetā. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir analizēt normatīvos aktus, kas nosaka pašvaldību budžetu veidošanu Latvijā, analizēt kādi nodokļu ieņēmumi veido pašvaldību budžetus, izpētīt Viļakas novada saistošos noteikumus par budžeta plāniem, publiskos pārskatus un attīstības plānu, veikt ieņēmumu un izdevumu analīzi Viļakas pašvaldības budžetā par periodu no 2014.-2019. gadam un analizēt nodokļu nozīmi Viļakas novada pašvaldības budžetā, analizēt kā iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē pašvaldības budžeta ienākumus, salīdzināt Viļakas novada pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumus ar citu Latvijas novadu budžetu nodokļu ieņēmumiem un ārvalstu pašvaldību budžetu nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, kā arī sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Pētījuma objekts ir pašvaldības budžets un pētījuma priekšmets ir nodokļu loma pašvaldības budžetā. Bakalaura darba ierobežojumi ir izvēlētais laika periods no 2014. līdz 2020.gadam un padziļinātāka izpēte tiek veikta tieši par iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldības budžetā. Galvenās darba gaitā iegūtās galvenās atziņas ir tādas, ka nodokļu ieņēmumiem ir būtiska nozīme gan Viļakas novada, gan citu valsts pašvaldību budžetā, bet nodokļu daļā budžetā ir vērojamas atšķirības starp lielākajiem un mazākajiem Latvijas novadiem. Iedzīvotāju skaita izmaiņas nav samazinājušas Viļakas novada pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumus, tie ir pieauguši vidējās darba algas pieauguma, darbaspēka migrācijas un nodokļu likmju maiņas rezultātā. Darba gaitā tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi nodokļu daļas pašvaldību budžetā palielināšanai. Darbs sastāv no 65 lappusēm, 3 daļām, tajā iekļautas 4 tabulas, 10 attēli un 4 pielikumi. Izstrādes gaitā izmantots 61 literatūras avots.
Keywords nodokļi, nodokļu loma, pašvaldības budžets, iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English taxes, role of taxes, municipal budget, local government budget, personal income tax
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 15:12:14