Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ietekmes uz valsts un pašvaldības budžetiem novērtēšana un analīze”
Title in English “Assessment and Analysis of the Impact of Management of State-Owned Enterprises on State and Municipal Budgets”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas Gaisa satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ietekmes uz valsts un pašvaldības budžetiem novērtēšana un analīze". Tēma ir aktuāla, jo valsts kapitālsabiedrības ir sabiedriskās nozīmes uzņēmumi, tie ir lielākie nodokļu maksātāji un svarīgs elements ekonomikai kopumā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt valsts kapitālsabiedrību sniegumu valsts un pašvaldības budžetos, analizēt tā attīstības dinamiku un sniegt priekšlikumus valsts kapitālsabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģiju satura uzlabošanai, sekmējot stabilo valsts finanšu pārvaldi. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izvirzīti šādi veicamie uzdevumi: 1.Definēt valsts kapitālsabiedrības jēdzienu, analizēt to pārvaldes iekārtu Latvijā un pasaulē; 2.Analizēt valsts kapitālsabiedrību sniegumu valsts un pašvaldības budžetos un to tendences Latvijā; 3.Detalizēti izanalizēt vienas valsts kapitālsabiedrības ietekmi uz valsts un pašvaldības budžetiem, tās attīstības plānošanas dokumentiem un to sasaisti; 4.Izanalizēt riskus, kas izriet no lielo valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas trūkumiem; 5.Sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Pirmajā daļā tiek aprakstīta un analizēta vispārējā valsts kapitālsabiedrību pārvalde, kā arī tiek apkopota un analizēta statistika par laika periodu 2015. – 2018. gads. Otrajā daļā tiek aprakstīta valsts akcionāru sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" (koncerns) pārvaldība un pētīta tās ietekme uz valsts un pašvaldības budžetiem. Trešajā daļā darba rezultāti tika apkopoti tabulā, kurā ir atspoguļotas plānošanas dokumentu saiknes un to neatbilstības ietekme uz valsts un pašvaldības budžetiem, kā arī sniegti priekšlikumi valsts kapitālsabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģiju satura uzlabošanai, sekmējot stabilo valsts finanšu pārvaldi un novērtēta sniegto priekšlikumu ietekme uz valsts un pašvaldības budžetiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 8 nodaļām un 2 apakšnodaļām, kas kopā veido 57 lapas. Tā sastāvā ietilpst 16 attēli un 6 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantotas 42 literatūras avotu vienības.
Keywords valsts kapitālsabiedrības, valsts budžets, pašvaldības budžets, pārvaldība
Keywords in English state-owned enterprises, state budget, municipal budget, management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 15:08:40