Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa īpašais maksāšanas režīms MOSS un tā paplašināšana”
Title in English “Special Payment Regime MOSS for Value Added Tax and Its Extension”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alvīna Bērziņa
Reviewer Vaira Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba tēma ir pievienotās vērtības nodokļa īpašais režīms MOSS (mini one stop shop) un tā paplašināšana. MOSS režīma ieviešana 2015.gadā bija viens no pirmajiem soļiem nodokļu sistēmas vienkāršošanai e-komercijas jomā darījumos ar fiziskajām personām (business to consumer (B2C) elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem. MOSS ir brīvprātīgi izmantojams režīms - nav obligāts un ir vienkāršošanas pasākums. Taču MOSS izmantošana sniedz nodokļa maksātājam priekšrocības - ļauj deklarēt PVN, kas parasti būtu jāmaksā vairākās ES valstīs, tikai vienā no tām – identifikācijas dalībvalstī. Tas arī palīdz atvieglot PVN deklarēšanas un maksāšanas kārtību un samazina administratīvo slogu. Šobrīd Eiropas Savienības mērogā jau darbojas un tiek ieviesti arvien jauni uzlabojumi nodokļu sistēmai, lai atvieglotu un vienkāršotu nodokļu piemērošanu starptautiskajai tirdzniecībai, tostarp pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai e-komercijā. Gala mērķis 2021.gadā nodokļu piemērošanai pārrobežu elektroniskajai tirdzniecībai ir paplašināt MOSS, attiecinot to uz visu e-komerciju, arī preču tālpārdošanas (distance sales) darījumiem. Respektīvi, visas preces, ko piegādās uz Eiropas Savienību būs PVN objekts. Tiek sagaidīts, ka ieviestās izmaiņas ne tikai atvieglos starptautisko preču un pakalpojumu tirdzniecību, bet arī būtiski samazinās izmaksas, kas saistītas ar uzņēmumu reģistrēšanos un nodokļu deklarāciju aizpildīšanu valstīs, kurās tiek veikta tirdzniecība. Darbs sastāv no trīs pamatdaļām. Pirmajā no tām autore veikusi pievienotās vērtības nodokļa vispārēju raksturojumu. Otrajā daļā aplūkoti šobrīd pastāvošie īpašie PVN režīmi. Trešajā daļā savukārt tiek pētīts, kā MOSS režīms tiks paplašināts uz OSS, iekļaujot juridisko bāzi, izmaiņas pēc 2021.gada 1.janvāra, OSS analīzi, tas ir, OSS fiskālo efektu uz Latvijas valsts budžetu, paskaidrojošu piemēru un intervijas ar OSS darbagrupas dalībnieci apkopojumu. Beigās izvirzīti secinājumi un priekšlikumi, darba izstrādei izmantoti 29 izmantotās literatūras avoti. Bakalaura darbam ir arī trīs pielikumi – pirmajā pievienoti ar MOSS režīmu saistītie termini, otrajā tabula ar Latvijā reģistrētajiem MOSS lietotājiem un trešajā intervijas par OSS režīma ieviešanu Latvijā jautājumi un atbildes.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), PVN īpašais režīms, MOSS (mini one stop shop), elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegti pakalpojumi, OSS (one stop shop), MOSS režīma paplašināšana.
Keywords in English Value Added Tax (VAT), VAT Special Regime, MOSS (mini one stop shop), telecommunications, broadcasting & electronic services (TBE services), OSS (one stop shop), extension of MOSS regime.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:57:54