Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu un valsts budžetu”
Title in English “The Impact of Changes in Excise Tax Rates on the Alcoholic Beverage Market and State Budget”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Šmite-Roķe
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Akcīzes nodokli parasti piemēro, lai ierobežotu to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi vai cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildus patēriņa nodokli preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz valsts budžetu un alkoholisko dzērienu tirgu. Bakalaura darba 1.daļā tiek apkopota un izanalizēta akcīzes nodokļa un alkohola patēriņa regulējoša likumdošanas bāze, apskatīta nodokļa teorētiska bāze. Bakalaura darba 2.daļā tiek apskatīta akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz valsts budžetu, īpašu uzmanību pievēršot akcīzes nodokļa likmju dinamikai un akcīzes nodokļa ieņēmumu struktūrai. Bakalaura darba 3.daļā tiek pētīta akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu, kas ietver patēriņam Latvija nodoto alkoholisko dzērienu apjoma analīzi un patēriņam Latvija nodoto alkoholisko dzērienu struktūras analīzi. Bakalaura darba beigās tika apkopoti darba gaitā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 52 lappuses, 3 daļas, 10 nodaļas, 1 tabula, 14 attēli. Bakalaura darbs izstrādāts, pamatojoties uz speciālās ekonomiskās literatūras avotiem, uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Finanšu Ministrijas un Valsts Ieņēmumu Dienesta datiem, interneta materiāliem, kā arī autores veiktiem aprēķiniem par Latvijas Republikas akcīzes nodokli laika periodā no 2009.g. līdz 2019.gadam.
Keywords Akcīzes nodoklis; Akcīzes nodokļa likmes; Alkoholisko dzērienu patēriņš; Akcīzes nodokļa ieņēmumi.
Keywords in English Excise tax; Excise tax rates; Alcoholic beverage market; Excise tax revenue.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:34:08