Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Possibilities for Improving Real Estate Taxation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Vaira Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanas iespējas”. Kā zināms, tad nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana ir pašvaldības uzdevums, tieši tāpēc arī katra pašvaldība izdod saistošos noteikumus par nodokļa pareizu piemērošanu, kā arī nosaka atvieglojumus konkrētām nodokļa maksātāju grupām. Pašvaldībām būtu ļoti grūti finansiāli attīstīties, ja iekasētie nodokļu maksājumi būtu salīdzinoši mazi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana pašvaldībās, bet pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošana. Darba mērķis ir izpētīt, cik nozīmīga ir nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana pašvaldībās, un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai. Lai sasniegtu darba izvirzīto mērķi, jāveic vairāki uzdevumi: nepieciešams studēt literatūru par nekustamā īpašuma nodokli, analizēt nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu, konspektēt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Aizkraukles, Mārupes un Jēkabpils novada pašvaldībās, iepazīties ar pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, izteikt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aplūkota nekustamā īpašuma nodokļa būtība, likmes un piemērošanas kārtība, kā arī nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšana. Otrajā daļā autore apskata nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, kā arī piešķirtos atvieglojumus Latvijas pašvaldībās, kā arī Čehijā. Tika izvēlētas Aizkraukles, Jēkabpils un Mārupes novada pašvaldības. Trešajā daļā autore izsaka ieteikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai Latvijas pašvaldībās. Darba noslēgumā formulēti secinājumi un izteikti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, 8 attēliem un 19 tabulām. Bakalaura darba praktiskā vērtība ir iespēja pašvaldībām izmantot veikto analīzi, secinājumus un priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai.
Keywords nekustamā īpašuma nodoklis, pašvaldība, atvieglojumi
Keywords in English real estate tax, municipality, discounts
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:18:31