Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Title in English “The Impact of Non-Operating Expenses on the Economic Activity of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Justīna Hudenko, AS”LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Jebkurā uzņēmumā saimnieciskā darbība atšķiras un ar to atšķiras arī uzņēmuma izdevumi, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību, jo katram uzņēmumam ir savs darbības vieds. Katrā uzņēmumā ir svarīgi atspoguļot savus saimnieciskos izdevumus grāmatvedībā, jo tas ir svarīgi gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan Latvijas valsts statistikai, un svarīgi, lai uzņēmumus nenodarbojas ar noziedzīgajiem līdzekļiem. Tapēc ir izstrādāti likumdošanas akti, kuri norāda, kādi ir nesaistitie izdevumi uzņēmumam. Tomēr, katrs uzņēmējs interpretē likumu pēc saviem ieskatiem un tādejādi var būt reizes, kad uzņēmumam izdevumi ir nepareizi norādīti dēļ tā, ka kļūdās, vai līdz galam neizprot likumu vai tīši neievēro likumu. Bakalaura darba mērķis. Iepazīties un veikt analīzi, kā ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi ietekmē uzņēmuma saimniecisko darbību. Bakalaura darba uzdevumi. Bakalaura darbā tika izpētīts Latvijas likumdošanas un citus informācijas avotus par ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem un izparst to būtību. Tika uzzināts, kāda ir atšķirība no izdevumiem, kuri ir iekļauti saimnieciskajā darbībā un kuri nav iekļauti saimnieciskajā darbībā un kā to atspoguļot UIN deklarācijā. Tika izzināts par pētāmā uzņēmuma saimnieciskā darbību veidu un finansiālo stāvokli, kur pēc tam tika izpētīts finanšu analīzes teorētiskie aspekti un tika veikta analīze par to, kā ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi ietekmē uzņēmumu. Pēc tam izstrādāja secinājumus un priekšlikumus, kā uzņēmums var uzlabot savu finansialo stāvokli, lai nerastos ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi. Pētījuma objekts. Uzņēmuma izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Pētījuma priekšmets. Uzņēmuma saimnieciskā darbība. Pētījuma darba struktūra. Bakalaura darbs sastāv no 56 lapas, ievada, 3 daļām, 9 nodaļām, 16 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantoto informācijas avota saraksta. Darbā ir iekļauti 14 attēli un 17 tabulas. Bakalaura darba izstrādei tika izmantota informācija no mācību grāmatām un no pasniegtajām lekcijām, kā arī no elektroniskiem resursiem un interneta avotiem.
Keywords Saimnieciskā darbība, darbība, uzņēmums, izdevumi, nesaistitie izdevumi, UIN, uzņēmuma ienākuma deklarācja, analīze.
Keywords in English Company, economic activity, company expenses.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 14:07:04