Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli”
Title in English “The Impact of Corporate Income Taxes on the Company’s Finansial Position”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Justīna Hudenko, AS ”LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli”. Līdz ar 2018.gada nodokļu reformu, uzņēmumu ienākuma nodoklis ir piedzīvojis lielas pārmaiņas, jo ir mainījusies tā konceptuālā doma. Nodokļa aplikšana ir pārlikta uz peļņas sadales brīdi. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums peļņu nesadala, tad uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Veicot uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu, tiek piemērots 20% / 80% princips. Proti, nosakot maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru, neto apliekamā summa ir jāreizina ar 20% / 80%. Šādas pārmaiņas, pēc autora domām, stimulē Latvijas uzņēmējus ieguldīt naudas līdzekļus savu kompāniju attīstībā. Pētījuma objekts - SIA “Tieto Latvia” finansiālais stāvoklis, pētījuma priekšmets – uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņu analīze pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 2018.gada reformas ieviešanas. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt uzņēmumu ienākuma nodokļu reformas ietekmi uz SIA “Tieto Latvia” finanšu stāvokli. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt un apkopot pieejamo informāciju par finanšu analīzes būtību un metodēm, izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa vispārīgus noteikumus, pamatojoties uz LR likumu, raksturot SIA “Tieto Latvia” darbību, izanalizēt jaunus likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2018.gadā, aprēķināt un novērtēt būtiskākos finanšu analīzes izmantojamos rādītājus, izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz SIA “Tieto Latvia” finanšu stāvokli, kā arī izstrādāt priekšlikumus SIA “Tieto Latvia” finansiālā stāvokļa uzlabošanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, pirmā un otrā daļa ir teorētiskās un tajās tiek aprakstīts uzņēmumu ienākuma nodoklis, tā vēsture, kā arī uzņēmuma gada pārskata finanšu analīzes teorētiskie aspekti. Trešajā daļā tiek pētīti SIA “Tieto Latvia” būtiskākie finanšu rādītāji un ceturtajā daļā tiek pētīts uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumu SIA “Tieto Latvia”. Darba kopējais apjoms ir 58 lapaspuses, tas sastāv no 4 daļām, darbā tika ievietotas 27 tabulas, 7 attēli, kā arī tika izmantoti 21 bibliogrāfiskais avots un 3 pielikumi.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli
Keywords in English The Impact of Corporate Income Taxes on the Company’s Finansial Position
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 12:52:56