Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa loma Rēzeknes pilsētas budžetā”
Title in English “The Impact of Personal Income Tax on the Budget of Rezekne City”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas Gaisa satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autore Iluta Purmale izstrādāja darbu, kura temats ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa loma Rēzeknes pilsētas budžetā”. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim (turpmāk – IIN) ir jākalpo kā galvenajam pašvaldības budžeta ienākuma avotam, taču Rēzeknes pilsētas budžets pēdējos gados ir piesaistījis plašu sabiedrības uzmanību ar ievērojamu izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, tādēļ ir nepieciešams pētīt kā IIN ieņēmumi ietekmē pilsētas budžetu un kāda ir to loma kopējā pašvaldības budžeta veidošanā. Nodokļu iekasējumi ir pamats pašvaldības sekmīgai funkcionēšanai, tomēr to ieņēmumus ietekmē dažādi faktori, tādi kā nodarbinātības līmenis, darbspējas iedzīvotāju skaits, likumdošana u.c.. Tāpēc ir svarīgi identificēt galvenās problēmas, kas traucē IIN ieņēmu palielināšanu pašvaldības budžetā. Tas ir īpaši aktuāli, jo no IIN ieņēmumu daudzuma ir atkarīgs, cik kvalitatīvi pašvaldība spēs sastādīt budžetu, lai sekmīgi pildītu pašvaldībai paredzētās funkcijas un uzdevumus. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa lomu Rēzeknes pilsētas budžetā dažādu faktoru ietekmē, identificējot galvenās problēmas un piedāvājot to risinājumus, ņemot vērā gan valstī esošos resursus, gan pārņemot ārvalstu pieredzi. Pētījuma objekts šajā darbā ir Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumi no IIN, pētījuma priekšmets ir IIN ieņēmumu palielināšanas iespējas Rēzeknes pašvaldības budžetā. Lai sasniegtu mērķi, darba autore ir izvirzījusi sekojošus uzdevumus: pētīt Rēzeknes budžeta ieņēmumu un izdevumu tendences; veikt IIN ieņēmumu ietekmējošo faktoru analīzi Rēzeknes pašvaldībā; salīdzināt IIN ieņēmumu lomu Rēzeknes un Viljandi pašvaldībā; analizēt nodarbinātības veicināšanas pasākumus; pētīt IIN perspektīvas Rēzeknes pašvaldībā; izstrādāt iespējamo IIN ieņēmumu iekasēšanas veicināšanas stratēģiju. Darba struktūra ir veidota balstoties uz veicamajiem uzdevumiem: pirmajā daļā apkopotas un analizētas Rēzeknes budžeta ieņēmumu un izdevumu tendences, IIN lomas nozīme iekasētajos pašvaldības ieņēmumos, kā arī to ietekmējošie faktori; otrajā daļā uzsvars likts uz pirmajā daļā veiktajiem secinājumiem par nodarbinātību kā galveno ietekmējošo faktoru, pētīti nodarbinātības veicināšanas pasākumi, salīdzināta IIN loma Rēzeknes un Viljandi pašvaldībās, kā arī apskatītas IIN attīstības pespektīvas; trešā daļa veltīta jau pašlaik esošo problēmu risināšanas iespēju izvērtēšanai, izstrādāta darba autora IIN ieņēmumu veicināšanas stratēģija, kā arī veiktas darba autora prognozes turpmākajai situācijas attīstībai Rēzeknes pašvaldībā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms 60 lappuses, darbā ir 16 attēli, 4 tabulas, 2 formulas. Darbā izmantots 87 literatūras avoti un avotu saraksta vienības
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodokļa loma Rēzeknes pilsētas budžetā
Keywords in English The Impact of Personal Income Tax on the Budget of Rezekne City
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 12:39:13