Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmes novērtēšana atšķirīgiem ienākuma līmeņa guvējiem”
Title in English “Evaluation of the Impact of Personal Income Tax on the Receivers of Different Income Levels”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Valentīna Andrējeva, VAS “Latvijas Gaisa satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmes novērtēšana atšķirīgiem ienākuma līmeņa guvējiem”. 2018.gadā Latvijā stājās spēka nodokļu reforma, kas ir būtiski mainījusi darbaspēka nodokļu raksturu un piemērošanas principu. Reforma paredz atvieglojumu palielināšanu, lai mazinātu nodokļu slogu un progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanu, kas kalpo kā instruments nevienlīdzības mazināšanai. Tāpēc darba mērķis ir novērtēt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvas likmes un neapliekama minimuma piemērošanas ietekmi uz dažāda līmeņa iedzīvotāju ienākumiem un tā rezultātā aprēķināt kādai iedzīvotāju daļai (%) darbaspēka nodokļu īpatsvars ir samazinājies 2020.gadā. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa vispārīgus noteikumus, veikt atalgojumu specifikas analīzi, analizēt darbaspēka nodokļu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, veikt algas nodokļa aprēķinu, analizēt progresivitātes ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, salīdzināt darbaspēka nodokļu sistēmas Baltijas valstīs, aprēķināt ieguvumu no atvieglojumu palielināšanas, izvērtēt nodokļu reformas ieguvumu, aprēķināt kādai iedzīvotāju daļai (%) darbaspēka nodokļu īpatsvars ir samazinājies. Darba noslēgumā izstrādāt un argumentēt secinājumus un priekšlikumus par nodokļa reformas “ieguvējiem” un “zaudētājiem”. Bakalaura darba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz dažāda ienākuma līmeņa guvējiem. Darbam ir praktiskā vērtība, jo darbā veikta analīze parāda ieviestas darbaspēka nodokļu reformas ietekmi uz Latvijas darba ņēmēju ienākumiem, piemēroto instrumentu nevienlīdzības un nodokļu slogu mazināšanai rezultātus. Kā arī darbā tika izvirzīti priekšlikumi par šo jautājumu pilnveidošanas iespējām. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kopējais apjoms ir 59 lappuses, darbā ir iekļautas 10 tabulas, 12 attēli un 3 pielikumi. Pētījuma gaitā tika izmantoti 28 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmes novērtēšana atšķirīgiem ienākuma līmeņa guvējiem
Keywords in English Evaluation of the Impact of Personal Income Tax on the Receivers of Different Income Levels
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.05.2020 09:40:59