Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošanas ietekme uz nodokļu maksājumiem uzņēmumā”
Title in English “The Impact of Outsourcing Accounting Services on the Tax Payments Made by the Enterprise”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Daiga Zēna-Zēmane
Reviewer Justīna Hudenko, AS ”LatRailNet” valdes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošanas ietekme uz nodokļu maksājumiem uzņēmumā". Tēma ir aktuāla, jo valsts iestādes arvien vairāk realizē procedūras izglītības prasību sliekšņa paaugstināšanā, licencēšanas procesa ieviešanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā grāmatvedības ārpakalpojumu jomā, pamatojoties uz „Monyval” izvirzītajām rekomendācijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt grāmatvedības ārpakalpojumu aktualitātes un to veidu izmantošanas ietekmi uz nodokļu maksājumu apjomu. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izvirzīti šādi veicamie uzdevumi: 1. Definēt grāmatvedības kārtošanas būtību un analizēt tās veidus. 2. Analizēt ar grāmatvedību saistītos Latvijas normatīvos aktus un to būtiskākās pēdējā laika izmaiņas. 3. Aplūkot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas „Moneyval” izstrādātos priekšlikumus valsts sistēmas uzlabošanā grāmatvedības ārpakalpojumu jomā. 4. Analizēt grāmatvedības kārtošanas veidu priekšrocības un trūkumus. 5. Aprēķināt, salīdzināt un analizēt nodokļu maksājumu apjomu uzņēmumā SIA „Assistants to Business”, atbilstoši grāmatvedības kārtošanas veidam. 6. Sniegt priekšlikumus grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošanas optimizēšanai. Pirmajā daļā tiek definēta grāmatvedības būtība un tās kārtošanas veidi, anlizēti saistītie normatīvie akti, kas ietekmē grāmatvedības uzņēmumus, statistikas pētījumi, kā arī aplūkoti „Moneyval” noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas ieteikumi. Otrajā daļā tiek analizēti grāmatvedības kārtošanas veidi, raksturotas to priekšrocības un trūkumi. Trešajā daļā tiek aprakstīti SIA „Assistants to Business” nodokļu maksājumi 2019. gada martā, aprēķināts maksājamo nodokļu apjoms, pieņemot, ka uzņēmums šajā mēnesī izmantotu citus grāmatvedības kārtošanas veidus. Salīdzināts grāmatvedības kārtošanas veidu finansiālais izdevīgums, kā arī aprēķināts nodokļu un izmaksu apjoms, ko ietekmē grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošana. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām un 10 apakšnodaļām, kas kopā veido 53 lapas, neieskaitot pielikumu. Tā sastāvā ietilpst 5 attēli un 15 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords Grāmatvedības kārtošanas veidi, ārpakalpojumu grāmatvedība, nodokļu maksājumi
Keywords in English Types of accounting, outsourced accounting, tax payments
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 20:44:34