Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze Latvijā un citās Ziemeļeiropas valstīs”
Title in English “Analysis of the Application of Value Added Tax in Latvia and Other Northern European Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Abstract Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze Latvijā un citās Ziemeļeiropas valstīs” . Latvija pēc Apvienoto Nāciju klasifikatora ietilpst Ziemeļeiropas valstu grupā, taču bieži publiskajā telpā (medijos, intervijās), kā arī politiski tiek pausts, ka Latvijai ir jātiecas uz Ziemeļeiropas dzīves modeli, tāpēc ir svarīgi saprasts kādas ir atšķirības un kopīgās iezīmes Latvijai un citām Ziemeļeiropas valstīm, lai valstu ekonomiskā un politiskā konverģence īstenotos sekmīgi. Nodokļi ir ļoti būtisks instruments, lai veicinātu procesu attīstību valstī, piemēram, piemērojot konkrētiem produktiem samazinātu pievienotās vērtības nodokli, tiek samazināta gala cena, kas ļauj lielākam patērētāju lokam iegādāties šo produktu. Darba teorētiskajā daļā tiek izklāstīts pievienotās vērtības nodokļa vispārīgie elementi, maksāšanas principi. Vēl tiek analizēta pievienotās vērtības nodokļa attīstība vēsturiski, kā arī pašlaik pastāvošais tiesiskais ietvars pievienotās vērtības nodoklim globālajā līmenī. Darba praktiskajā daļā tiek pētītas un salīdzinātas Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Īrijas pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas īpatnības un kopīgās iezīmes, kā arī tika veikts novērojums, kad tika apkopoti 3 cilvēku (students, strādājoša pieaugušā un pensionāra) mēneša izdevumi, pēcāk pārrēķinot, cik šie cilvēki maksātu pievienotās vērtības nodokli citās Ziemeļeiropas valstīs, tādējādi saprotot, kura sistēma ir veiksmīgāka konkrētajai personu grupai. Pētījuma objekts- Pievienotās vērtības nodoklis Latvijā un citās Ziemeļeiropas valstīs. Pētījuma priekšmets- PVN tiesiskie aspekti, finansiālie rādītāji konkrēto valstu budžetos. Darba mērķis-Analizēt un izpētīt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas nosacījumus un tendences Ziemeļeiropas valstīs, lai varētu izveidot priekšlikumus Latvijas pievienotās vērtības nodokļa regulējuma pilnveidošanai. Darba uzdevumi- izpētīt pievienotās vērtības nodokļa teorētisko raksturojumu, saprast pievienotās vērtības nodokļa aplikšanu globālā līmenī, izanalizēt pievienotās vērtības nodokļa vēsturisko attīstību, veikt pievienotās vērtības nodokļa analīzi Latvijas valsts budžetā, izpētīt pievienotās vērtības nodokļa likmes un šī nodokļa maksātājus (regulējuma līmenī), veikt pievienotās vērtības nodokļa analīzi konkrētajās Ziemeļeiropas valstīs, to likmes, ietekmi ekonomikās un veikt aprēķinus fizisko personu izdevumos, lai spētu secināt labāko modeli šīm personām. Darbā iekļauti 13 attēli un 14 tabulas. Darbs sastāv no 53 lapaspusēm. Bakalaura darbā tika izmantoti gan interneta resursi, gan mācību grāmatas, tiesību avoti
Keywords PVN, nodokļi, netiešais nodoklis, nodokļu likums, pievienotās vērtības nodoklis
Keywords in English VAT, taxes, indirect tax, tax law, value-added tax
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.05.2020 18:27:54