Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Uzņēmumu rentabilitāte un valsts finansiālais atbalsts Latvijas reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta nozarē
Title in English Business Profitability and State Aid in the Regional Public transportation sector in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Uzņēmumu rentabilitāte un valsts finansiālais atbalsts Latvijas reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta nozarē”. Maģistra darba mērķis ir sniegt risinājumu uzņēmuma problēmai. Problēmas noteikšanai, maģistra darbā tiek aprakstītas un izvērtētas uz problēmu norādošās pazīmes. Identificētā problēma ir iedarbīgas izmaksu sadales metodikas trūkums sabiedriskā transporta uzņēmumā SIA “Sabiedriskais autobuss”, kā rezultātā tiek negatīvi ietekmēta uzņēmuma finansiālā darbība un rezultāts. Maģistra darbā ir sniegts sabiedriskā transporta nozares Latvijā apraksts un nozares rādītāju izvērtējums. Tālāk tiek izklāstītas pazīmes, kuras norāda uz konkrētu problēmu, kā rezultātā tiek izveidots maģistra darba mērķis. Tam seko izvēlētā uzņēmuma apraksts un tā finanšu rādītāju izvērtējums. Kā arī, tiek apskatīta pašreiz uzņēmumā izmantotā izdevumu sadales metodika, kas ir cieši saistīta ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu. Turpinājumā tiek aprakstīti un izvērtēti izmaksu sadales modeļi, kurus piedāvā teorija. Izmantojot teorētiskos aprakstus, kā arī, ņemot vērā izvēlētā uzņēmuma specifiku, tiek izveidota un ieviesta jauna efektīvāka izmaksu sadales metodika. Jaunā izdevumu sadales metodikas ievešanas rezultātā uzņēmums spēj uzlabot savas saimnieciskās darbības finanšu rezultātus un palielināt savu konkurētspēju, piedaloties valsts organizētajās iepirkumu procedūrās uz jaunu sabiedriskā transporta līgumu iegūšanu. Galvenie maģistra darbā izmantotie informācijas avoti ir uzņēmējdarbības grāmatas, interneta resursi ar nozares apraktiem, publiski pieejamo uzņēmumu oficiālo finanšu informāciju, publikācijām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī uzņēmuma SIA “Sabiedriskais autobuss” iekšējie resursi. Maģistra darbs satur 69 lapaspuses, 7 tabulas, 3 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darbs ir angļu valodā.
Keywords Development of cost accounting system
Keywords in English Development of cost accounting system
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.05.2020 23:42:49