Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Mārketinga stratēģijas izveide apdrošināšanas akciju sabiedrībā BALTA
Title in English Development of Marketing Strategy for Gaining in Insurance Company BALTA
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Katrīna Brimerberga
Reviewer I.Eglīte
Abstract Maģistra darba tēma ir “Mārketinga stratēģijas izveide apdrošināšanas akciju sabiedrībā BALTA”. Darba mērķis ir atrisinātu vadības līmeņa problēmu, izveidojot efektīvu mārketinga stratēģiju, kas sekmētu neapdrošinātā privātā īpašuma apdrošināšanas tirgus apgūšanu. Lai gan BALTA ir vadošā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā ar lielāko privātā īpašuma apdrošināšanas tirgus daļu, pēc autores aprēķiniem, neapdrošinātā īpašuma apdrošināšanas tirgus daļa Latvijā joprojām ir 62%, kas ir vairāk nekā 649 173 apdrošināmie objekti un vairāk nekā 50 miljoni eiro parakstītajās prēmijās. Lai gan pēdējo gadu laikā BALTA ir veikusi vairākas aktivitātes ar mērķi apgūt neapdrošināto tirgus daļu, to pamatā nav bijusi vienota un rūpīgi pārdomāta stratēģija, kā rezultātā BALTA nav spējusi sasniegt izvirzīto biznesa mērķi - trīs gadu laikā iegūt 7% no neapdrošinātā privātā īpašuma apdrošināšanas tirgus. Lai izprastu problēmas cēloni un nonāktu pie efektīvākajiem problēmas risinājumiem, izmantojot atbilstošas teorijas un konceptus, autore veiks uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi. Tāpat autore salīdzinās dažādas mārketinga stratēģijas, to stiprās un vājās puses, kā arī piemērotību uzņēmuma mērķim. Lai balstītu secinājumus uz visaptverošiem faktiem, autore izmantos primāro un sekundāro datu avotus. Pamatojoties uz gūtajiem secinājumiem, autore ierosinās trīs iespējamos problēmas risinājumus. Izvērtējot to pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī potenciālo klienta vērtību nākotnē, autore ieteiks atbilstošāko un izdevīgāko stratēģiju. Lai nonāktu pie esošā mārketinga kompleksa uzlabošanas virzieniem, autore veiks kvalitatīvu aptauju. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, kā arī visaptverošu analīzi, autore sniegs ieteikumus mārketinga stratēģijas izstrādei un ieviešanai. Darbā izmantotas 14 tabulas, 4 grafiki un 14 pielikumi. Darbā izmantotā valoda – angļu.
Keywords Mārketinga stratēgija, privātā īpašuma apdrošināšana, neapdrošinātais tirgus
Keywords in English Marketing strategy, private property insurance, market penetration
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 05.05.2020 23:34:28