Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Korporatīvās pārvaldīšanas prakses Latvijas valstij piederošos uzņēmumos
Title in English Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Justin Wesley Bancroft
Reviewer A.Greitāns
Abstract 2016.gadā, Latvijai kļūstot par vienu no OECD dalībvalstīm, pastiprināta uzmanība tika pievērsta valsts kapitālsabiedrībām un tajās īstenotajai korporatīvajai pārvaldībai. Korporatīvā pārvaldība ir viens no būtiskākajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka organizācijas darbojas ar vislabāko sniegumu un zemāko risku, tādējādi nodrošinot lielāku apgrozījumu un ieguvumus sabiedrībai. Tādēļ, kā viens no uzņemšanas priekšnosacījumiem OECD, tika izvirzīts padomju atjaunošana valsts kapitālsabiedrībās. Lai identificētu pašreizējo situāciju valsts kapitālsabiedrību padomēs, izceltu stiprās un vājās puses, darba ietvaros tika apaskatītas 15 valsts kapitālsabiedrību padomes, izpētīts to sastāvs un darbība, kā galveno kritēriju izmantojot OECD vadlīnijas un ieteikumus. Izmantojot publiski pieejamo un iekšējo informāciju, kas iegūta no aptaujām un intervijām, tika veikta esošās situācijas analīze, kas sniedz ieskatu korportatīvās pārvaldības jomā Latvijā. Pētījuma ietvaros padomes neatkarība, specializēto komiteju izveide, padomes pašnovērtējuma veikšana un politiskās iejaukšanās iespējamība tika identificētas kā nozares un zonas, kur būtu veicami uzlabojumi. Vērtējot korporatīvās pārvaldības indikatorus, katra no kapitālsabiedrībām ir jāapskata individuāli, lai izprastu iespējamos iemeslus nobīdei no OECD vadlīnijām. Lai iegūtu pārskatāmākus rezultātus korporatīvās pārvaldības sfērā un identificētu sfēras, kur ir novērojami uzlabojumi, pētījums būtu jāatkārto pēc noteikta laika perioda, iekļaujot petījumā jau apskatītās kapitālsabiedrības.
Keywords Korporatīvā pārvaldība, Kapitālsabiedrības, Padomes
Keywords in English Corporate Governance, State-Owned Enterprises, BoD, OECD
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 05.05.2020 18:04:23