Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Analīze par investīcijas ietekmējošo faktoru iespaidu uz investīciju apjomu savstarpējo aizdevumu tiešsaistes platformās
Title in English Analysis of Investment Decision Making Factor Influence on Investment Amount in Online Peer to Peer Lending Platforms
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Analīze par investīcijas ietekmējošo faktoru iespaidu uz investīciju apjomu savstarpējo aizdevumu tiešsaistes platformās”. Bakalaura mērķis ir analizēt un pilnveidot izpratni par saikni starp investīcijas ietekmējošajiem faktoriem un investīciju apjomu savstarpējo aizdevumu tiešsaistes platformās ar uzsvaru uz sociālajiem, platformas un finanšu faktoriem. Bakalaura darbs pēta arī sociālo, platformas un finanšu faktoru nozīmīgumu savstarpējo aizdevumu tiešsaistes platformu investoriem. Bakalaura teorētiskajā daļā - literatūras apskatā ir aprakstīts savstarpējo aizdevumu tiešsaistes platformu darbības princips, to vēsture, iespējamās nākotnes perspektīvas un apskatīti investīcijas ietekmējošas faktoru grupas. Teorētiskās daļas informācijas ieguvei izmantoti zinātniskie raksti un žurnāli, grāmatas un pētījumi saistībā ar aizdevumu platformām un investīcijas ietekmējošiem faktoriem. Darba empīriskā daļa sastāv no datu analīzes, kurai izmantoti aptaujā iegūtie dati. Dati ir analizēti izmantojot gan grafiku analīzi, gan aprakstošo statistiku, gan regresijas analīzi. Bakalaura darbs satur 3 tabulas, 10 figūras un 4 pielikumus. Kopējais darba apjoms neieskaitot pielikumus ir 39 lapaspuses. Šis darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Keywords Savstarpējie aizdevumi, investīcijas, investīciju faktori, investīciju apjoms, aizdevumu platformas
Keywords in English Peer to peer lending, investments, investment factors, investment amount, lending platforms
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 23.04.2020 22:54:30