Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Zīmola maiņas analīze un klientu uztvere par to. Tet gadījums
Title in English Analysis of Brand Change and Customer Perception of It. Case of Tet
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Jānis Grēviņš
Reviewer
Abstract Šī bakalaura darba nosaukums ir “Zīmola maiņas analīze un klientu uztvere par to. Tet gadījums.”. Pētījuma darba mērķis ir izanalizēt SIA Tet klientu uztveri par 2019. gada 1. aprīlī notikušo zīmola maiņu un jauno zīmolu. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Zīmolu maiņa ir dabisks process uzņēmumos, kuros notiek pārmaiņas vai tādām būtu jānotiek, lai uzlabotu biznesa darbību. Visbiežāk zīmola maiņa notiek gadījumos, ja uzņēmums ir mainījis stratēģiju vai darbošanās virzienu, kā arī, ja esošais zīmols ir novecojis. Šāda veida izmaiņas var ieviest ne tikai uzlabotu vai jaunu logo, bet arī jaunu nosaukumu, stratēģijas maiņu un vēl dažādas izmaiņas. Zīmola maiņa ir svarīgs notikums ne tikai kompānijai, bet arī tās klientiem. Veiksmīgi īstenota zīmola maiņa ir ļoti svarīga, jo klientu viedoklis un attieksme ir atkarīga no tā. Ja klienti vairs nejutīs uzticību un patiku pret zīmolu pēc izmaiņām, viņi var pārtraukt sadarbību un uzņēmums cietīs zaudējumus. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi saprast klientu viedokli un attieksmi, jāsaprot, vai klienti uztver jauno zīmolu pozitīvi un tā, kā uzņēmums bija centies parādīt. Kā arī jāspēj pietiekami informēt klientus un pārliecināt, ka zīmola maiņa ir vajadzīga un ieviesīs daudz pozitīvu izmaiņu. Lai klienti veiksmīgi adaptētos izmaiņām, uzņēmumam iepriekš ir jāanalizē, kā dažāda veida zīmola izmaiņas iespaidotu klientu un kā pareizi tās ieviest, lai klients saprastu un redzētu jauno zīmolu tā, kā uzņēmums iecerējis. Pēc zīmola maiņas uzņēmums var izvērtēt, cik veiksmīga tā ir bijusi, balstoties uz klientu viedokli un adaptēšanās spēju. Šī pētījuma ietvaros tika izveidota aptauja Tet klientiem, lai saņemtu atbildes par zīmola maiņu. Rezultātu analīzei tika izveidoti demogrāfiskie profili no respondentu atbilžu elementiem: dzimuma, vecuma, nodarbinātības statusa un dzīvesvietas. Balstoties uz demogrāfiskajiem profiliem tika salīdzināts, kā abu dzimumu dažādi demogrāfiskie profili vērtēja zīmola maiņu un jauno zīmolu. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām: ievada, literatūras apsakata, metodoloģijas, pētījuma rezultātiem un analīzes, secinājumiem. Informācija literatūras apskatam tika ņemta no biznesa grāmatām, pētījumiem, mājaslapām un rakstiem. Bakalaura darbs sastāv no 66 lapām un 8 pielikumiem.
Keywords zīmols;zīmola maiņa; logo; zīmola tēls; klientu uztveres maiņa; klientu uzteveres analīze
Keywords in English brand;brand change; logo; brand image; customer perception change; analysis of customer opinion
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 23.04.2020 16:32:36