Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Apģērbu datorvadītas projektēšanas sistēmu mācīšana
Title in English Teaching of computer-aided design systems for clothing
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Inga Dāboliņa
Reviewer Mg.sc.ing. Eva Lapkovska RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta Zinātniskais asistents
Abstract Poļina STENDERE Apģērbu datorvadītas projektēšanas sistēmu mācīšana [Maģistra darbs]. Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga: 2020, 66 lpp. Maģistra darbs satur ievadu, 4 nodaļas un secinājumus. Darba pirmajā nodaļā raksturotas datorizētās projektēšanas sistēmu apmācības, izanalizēta automatizēto projektēšanas sistēmu apmācību pieejamība, veikta aptauja Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumos ar mērķi uzzināt kādas projektēšanas sistēmas vairāk izmanto Latvijā un vai ir pieejamas jauno darbinieku apmācības. Tika sastādīts CAD sistēmu apmācības plāns un studentu darba novērtēšanas sistēma. Otrā nodaļa dod ieskatu svarīgākajās CAD sistēmu funkcijās, tika izstrādātas četras apģērbu bāzes konstrukcijas un apkopotas projektēšanas sistēmās visbiežāk lietotās funkcijas. Trešajā nodaļā izstrādāti praktiskie uzdevumi, kas ļauj apgūt iepriekš norādītās svarīgākās CAD sistēmu funkcijas. Dots ieskats gan grafisko pamatelementu, gan rediģēšanas funkciju apguvē. Ceturtajā nodaļā tiek veikta sagatavoto uzdevumu aprobācija divās dažādās projektēšanas sistēmās un izmantoto funkciju salīdzinājums tādējādi secinot izveidoto uzdevumu universālumu un lietojamību neatkarīgi no izmantotās CAD sistēmas. Maģistra darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma daļā. Darbs sastāv no 66 lappusēm pamatsadaļās, tajā iekļautas 10 tabulas un 12 attēli. Darbam 2 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā 69 literatūras un informācijas avoti.
Keywords CAD/CAM, CAD sistēmas, mācīšana, apģērbu datorvadītas projektēšanas sistēmas, funkcijas, apģērbu konstruēšna, bāzes konstrukcijas , CAD sistēmu lietojums
Keywords in English CAD/CAM, CAD systems, teaching, computer-aided design systems, functions, clothing pattern, basic patterns, CAD systems using
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.01.2020 15:52:11