Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Akustiskās vides kvalitāte kultūras centru arhitektūrā
Title in English Quality of Acoustics Environment in the Architecture of Cultural Centres
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Agate Eniņa
Reviewer Lekt. S. Levāne
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba “Akustiskās vides kvalitāte kultūras centru arhitektūrā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Grieta Vītoliņa. Ilgtspējīgā teritoriju un sabiedrības attīstībā kultūras vide ir svarīgs ietekmējošais faktors. Mūsdienīga un inovācijām atvērta vide rada vēlmi to izmantot, veicinot radošas sabiedrības un teritoriju veidošanos, kas ir īpaši būtiska reģionālai attīstībai. Radošu teritoriju pamatā ir spēcīga kultūras iestāžu infrastruktūra, tajā skaitā daudzfunkcionālu kultūras centru tīkls, nodrošinot dažāda mēroga daudzveidīgu un augstas kvalitātes kultūras procesu un pasākumu, tajā skaitā profesionālās mākslas norisi un pieejamību visai sabiedrībai. Lai šādu piedāvājumu nodrošinātu, nepieciešamas telpas ar piemērotiem telpiskās un akustiskās vides parametriem un tehniku, taču ne visos kultūras centros ir šādi apstākļi un iespējas. Kultūras centru atjaunošana un rekonstrukcija un šo apstākļu uzlabošana kļūst arvien aktuāla, tāpēc nepieciešams pētīt iespējamos risinājumus un to integrēšanas iespējas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akustiskās vides kvalitātes ietekmējošos faktorus daudzfunkcionālu auditoriju arhitektūrā un izvērtēt akustisko vidi uzlabojošu risinājumu integrēšanas un realizācijas iespējas kulturas centros Latvijā. Pētījuma ietvaros izpētīta kultūras centru nozīme ilgtspējīgas attīstības procesā un vēsturiskā kontekstā, apkopoti akustiskās vides kvalitāti veidojošie faktori, izpētīti saistītie normatīvie akti, kā arī salīdzināti līdz šim realizētie akustiskie risinājumi daudzfunkcionālās auditorijās Latvijā un ārzemēs īstenotos projektos. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, trim analītiskajām daļām un secinājumiem. Galvenās nodaļas: 1. Kultūras centri Latvijā, 2. Daudzfunkcionālu zāļu akustiskās vides parametri, 3. Īstenotie akustiski telpiskie risinājumi daudzfunkcionālās zālēs Bakalaura darba apjoms ir 47 lappuses, tajā skaitā 8 attēli, 1 tabula un 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 28 informācijas avoti.
Keywords Atslēgas vārdi: kultūras centri, akustika, reģionālā attīstība
Keywords in English Keywords: cultural centers, acoustics, regional development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 23:55:15