Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Arhitektūras fotogrāfija un vizualizācijas kā arhitektūras reprezentēšanas rīks
Title in English Architectural Photography and Visualisations as a Representation Tool in Architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Lekt. J. Pansovs
Abstract Arhitektūras fotogrāfija un vizualizācijas kā arhitektūras reprezentēšanas rīks Arhitetkūras fotogrāfija un vizualziācijas ir valoda, kurā arhitekts vissaprotamāk spēj sazināties ar klientu un sabiedrību. Kā visuztveramākais arhitekta rīks saziņai, tas iegūst arī vienu no nozīmīgakajām lomām ceļā uz arhitektūras izpratni un ir viens no galvenajiem avotiem, uz kura bāzes tiek balstīts sabiedrības viedoklis par arhitektūrā notiekošajiem procesiem. Arhitektūras fototgrāfijas un vizualizāciju stilistiku nosaka tā brīža tendences, klienta vēlmes, mērķauditorija un mērķis. Darba mērķis ir apkopot galvenos faktorus, kas ietekmē mūsdienu arhitektūras fotogrāfijas un vizualizāciju stilistiskās tendences un to ietekmējošos faktorus. Darba gaitā, veicot literatūras un interneta materiālu izpēti, veicot socioloģisko aptauju tika noskaidroti arhitektūras fotogrāfijas un vizualizāciju tendenču ietkemējošie vēstures un mūsdienu faktori, kā arī kā mērķauditorija ietekmē vizuālās komunikācijas valodu. Darbā tiek analizētas arhitektūras fotogrāfijas un vizualizāciju attīstības vēsture kopš fotogrāfijas atklāšanas, kā arī pēdējo gadu lielāko arhitektūras projektu Latvijā fotogrāfijas un vizualizācijas. Darbā tiek pētīta arī fotogrāfiju un vizualizāciju ietekme uz cilvēka viedokļa veidošanos par arhtiektūru. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4.kursa studentes, Kristiānas Ertas bakalaura darbs sastāv no trīs analītiskajām daļām, secinājumiem un 1. pielikumiem. Darba pielikumā socioloģiskās aptaujas paraugs un izmantoto attēlu saraksts. Bakalaura darbs sastāv no 64. lpp., 77. attēliem, 1. pielikumiem un 53. izmanotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: arhitetkūras fotogrāfija, arhitektūras vizualizācijas, reprezentācijas mēķu ietekme arhitektūrā.
Keywords architecture photography, architectural visualisations, representation in architecture
Keywords in English arhitetkūras fotogrāfija, arhitektūras vizualizācijas, reprezentācijas mēķu ietekme arhitektūrā
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 23:13:03