Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku publiskā ārtelpa Pierīgā
Title in English Public Outdoor Space in Residential Housing Estates in Pierīga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Uģis Bratuškins
Reviewer Arh. I. Miķelsone
Abstract Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekšpagalmu kvalitāte ir svarīgs cilvēku dzīves telpas veidojošs aspekts. Kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša pilsētvide nodrošina iedzīvotājiem patīkamu vidi, veicinot vēlmi to izmantot gan aktīvai un pasīvai atpūtai, gan savstarpējai socializācijai. Liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo kvartālu Latvijā laika gaitā noveco. Līdz ar ēku novecošanos pasliktinās arī publiskās ārtelpas kvalitāte un, vadoties pēc atsevišķām analizētajām teritorijām Ķekavas novadā, tajās novērojamas nepilnības esošajā labiekārtojumā un dzīvojamās vides kvalitātē. Pētījuma mērķis ir, analizējot gan padomju laika tipveida/sērijveida daudzdzīvokļu ēku, gan periodā no 2000. gada veidoto dzīvojamo kvartālu publisko ārtelpu, novērtēt un salīdzināt vides kvalitāti pēc telpiskās struktūras tipoloģijas un labiekārtojuma, kā arī noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību un izmantošanas paradumus. Izvirzītie darba uzdevumi ietver publiskās ārtelpas teorētisko kvalitātes nosacījumu un socioloģiskās aptaujas datu analīzi, kas veido salīdzināmu informāciju par publisko ārtelpu esošo kvalitāti un izmantošanu Pierīgā. Bakalaura darba ietvaros tika novērtētas desmit Ķekavas novada daudzdzīvokļu ēku kvartālu publiskās ārtelpas, tās izvērtējot pēc pētītajiem teorētiskajiem vides kvalitāti ietekmējošiem nosacījumiem. Tika noskaidrota esošās situācijas daudzveidība un apzināts iedzīvotāju viedoklis par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4.kursa studentes, Katrīnas Boļšes bakalaura darba apjoms sastāv no anotācijas, ievada, trīs analītiskajām nodaļām, secinājumiem un 3 pielikumiem. Pielikumā izvērsta informācija par kvalitātes vērtējumu apsekotajās teritorijās, apkopoti iedzīvotāju anketu rezultāti un pievienoti iedzīvotāju aptaujas anketu paraugs. Bakalaura darbs sastāv no 47 lpp., 49 attēliem, 3 tabulām, 3 pielikumiem un 30 informācijas avotiem.
Keywords Publiskās ārtelpas kvalitāte, pilsēttelpiskā vide, Ķekavas novads.
Keywords in English Public outdoor quality, urban environment, Ķekava county.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 22:17:44