Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kultūrplānošana daudzveidīgas apkaimes reģenerēšanai pusaudžu skatījumā
Title in English Cultural Planning for Diverse Neighbourhood Regeneration from Teenager Perspective
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Prakt.doc. A.Lapiņš
Abstract Pasaulē arvien aktuālāka kļūst urbanizācija, tostarp pilsētu savstarpējā konkurence. Lai uzlabotu pilsētas un tās apkaimju tēlu, identitāti un iedzīvotāju sociālās attiecības, veic reģenerāciju. Viena no reģenerācijas metodēm ir kultūrplānošana, kuras pamatā ir pilsētu vai apkaimju atjaunošana, izmantojot kultūru gan kā instrumentu apkaimes sociālo attiecību uzlabošanai, gan kā mērķi ekonomiskai peļņai. Sabiedrības iesaiste gan apkaimes plānošanas un atjaunošanas procesos, gan to gala rezultāta novērtējumā nodrošina kopienas vēlmju un vajadzību apzināšanu, attīsta iedzīvotājos vietas piederības sajūtu un veido pozitīvas atgriezeniskās saites starp atbildīgajām iestādēm un apkaimes iedzīvotājiem. Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt kultūrplānošanas darbības principus, veikt analīzi par notikušajiem apkaimju atjaunošanas procesiem un to rezultātiem, un to ietekmi uz apkaimes jauniešiem. Kā specifiska sabiedrības grupa šajā pētījumā tiek izdalīti pusaudži; tiek pētīti viņu uzskati par daudzveidīgo Bolderājas – Daugavgrīvas teritoriju un tās vides kvalitātēm, kā arī kultūras festivāla “Komēta” ietekme uz apkaimes jauniešiem. Pētījuma darbā analizēta esošā situācija iepriekšminētajā teritorijā, kā arī veidotas rekomendācijas veiksmīgas jauniešu līdzdalības sekmēšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un 3 pielikumiem. Tas satur 51 lapas, 1 tabulas un 23 attēlus.
Keywords kultūrplānošana, daudzveidīga apkaime, pusaudžu vecumposms, Bolderājas apkaime, Komēta
Keywords in English Cultural planning, diverse community, adolescence, neighbourhood of Bolderāja, festival “Komēta”
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.01.2020 16:14:04