Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Cauruļvadu materiālu energo-ekonomiskā analīze saules kolektoru sistēmai
Title in English Energy-Economic Analysis of Pipeline Materials for the Solar Collector System
Department
Scientific advisor Andrejs Snegirjovs
Reviewer Sigurds Jaundālders
Abstract Maģistra darbs „Cauruļvadu materiālu energo-ekonomiskā analīze saules kolektoru sistēmai” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, siltumenerģētikas sistēmu katedras, siltumenerģētikas un siltumtehnikas studiju programmas ietvaros. Maģistra darba autors ir Andris Stakens. Maģistra darba mērķis ir atrast tehniski-ekonomiski pamatotu materiālu izvēli saules kolektoru sistēmu cauruļvadu materiāla izvēlei, cauruļvadu siltumizolācijas materiālu un to biezumu izvēlei, kā arī cauruļvadu siltumizolācijas mehāniskās aizsardzības izvēlei. Darba teorētiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 11 apakšnodaļām. Teorētiskajā daļā tiek aplūkotas dažādu ražotāju un dažādu materiālu caurules, tiek aplūkoti dažādu ražotāju un dažādu biezumu cauruļvadu siltumizolācija, kā arī cauruļvadu siltumizolācijas mehāniskās aizsardzības varianti. Aplūkotas arī saules kolektoru darbības datorsimulāciju programmu klāsts un izraudzīta piemērotākā. Rezultātu daļa sastāv no 1 nodaļas un 2 apakšnodaļām. Rezultātu daļā tiek apkopoti dati no vairāk kā 220 datorsimulācijām, tās apkopotas tabulās un grafikos, kā arī veikti aprēķini. Tiek aplūkotas trīs dažāda izmēra saules kolektoru sistēmas. Vēl rezultātu daļā tiek veikts ekonomiskais aprēķins pētot variantu, kur kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze un variantu, kur kā kurināmo izmantojam elektroenerģiju. Darba noslēgums sastāv no secinājumiem par iegūtajiem datiem un izvēlēto materiālu tehniski-ekonomiskais pamatojums. Maģistra darbs sastāv no 80 lapām, tajā ir iekļauti 28 attēli, 49 tabulas un 6 pielikumi, darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Keywords saule kolektors datorsimulācija siltumizolācija
Keywords in English sun collector simulation heat insulation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.01.2020 11:14:59