Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Siltuma zudumu aprēķins angāra tipa ēkai. Inženiertehniskais projekts
Title in English The Calculus of Heat Losses for a Hangar Type Building. Engineering Project
Department
Scientific advisor Nataļja Kazaka
Reviewer Aleksandrs Soročins
Abstract Piedāvāta darba mērķis ir novērtēt angāra tipa celtnes siltumtehniskās īpašības un izdarīt secinājumus par līdzīgo būvju lomu reģiona un valsts ēku fondā. Ir izvirzīti vairāki uzdevumi veiksmīgai uzstādīta mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, diplomdarbs balstās uz reāla projekta datiem – visi enerģijas patēriņi, izvēlētais veikala aprīkojums un iekārtas, siltumapgādes veids, klientu plūsma, tirdzniecības un citu platību īpatsvars ir iepriekš noteikti un nāk no pasūtītāja. Tiek veikts pilnvērtīgs projektēšanas darbs komunikāciju un siltumapgādes sistēmas jomā. Otrkārt, autors veic visas darbības ņemot vērā enerģētiskā un ekonomiskā lietderīguma principus. Mūsdienas, par labāko alternatīvo enerģijas avotu skaitās optimizācijas un pilnveidošanas darbība, kuras rezultāta palielinās ēkas, iekārtas vai procesa energoefektivitāte. Treškārt, tiek aplūkots gadījums, kad visas iekārtas un cilvēki (darbinieki un klienti) tiek uzskatīti par papildus siltuma avotiem. Dotie dati ļauj noteikt ēkas papildus siltuma pieplūdes, kas var samazināt energoresursu patēriņu, kā arī pietuvināt objektu pasīvas ēkas radītājiem. Diplomdarba tēma: „Siltuma zudumu aprēķins angāra tipa ēkai. Inženiertehniskais projekts.”, kas paredzēta „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” specialitātes studenta pārbaudei. Projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanai tika ņemti visi esošie informācijas avoti: lekciju konspekti un prezentācijas, interneta resursi, literatūras izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģētiku, kā arī prakses laikā gūtas iemaņas enerģētikas jomā. Teorētiskā daļa pamatojas uz Latvijas un ārzemju normatīvajiem aktiem apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā. Nosacīti darbu var iedalīt divas daļās: pirmā sniedz plašāku informāciju par darba mērķi, parāda atbilstošās literatūras un likumdošanas aktu apskatu un analīzi, pamato turpmāk veikto darbu - aprēķinus un secinājumus; bet otrā- risina nostādītus uzdevumus. Darbā tika projektēti un izrēķināti apkures sistēma, karstā ūdensvada sistēma, ēkas esošie siltuma pārpalikumi, kas radās cilvēku vai veikala iekārtu darbības rezultātā. Lai pierādītu objekta projektējamo sistēmu pareizību, tika izrēķināta ekonomiska rentabilitāte. Darbs sastāv no 52 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 36 tabulām, 3 attēliem, 12 pielikumiem, 13 rasējumiem, tika izmantoti 42 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords siltuma zudumi
Keywords in English heat losses
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.01.2020 08:44:13