Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Dzīvojamās ēkas pārbūve Jūrmalā"
Title in English "Residential building reconstruction in Jurmala"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kārlis Kostjukovs
Reviewer Nauris Inovskis
Abstract Sākot no 1950. gada Latvijā sāka veidot sērijveida daudzstāvu ēku masveida apbūvi, kas nodrošināja apdzīvojamās platības pieejamību pieaugošajam pilsētu iedzīvotāju skaitam. Ēkas pārsvarā tika veidotas no mūra un dzelzsbetona paneļu nesošo sienu konstrukcijām un dobto dzelzsbetona paneļu pārsegumiem. Kopumā, četrdesmit gadu būvniecības periodā, tikuši realizēti vairāki tukstoši tipveida dzīvojamo ēkas projekti Latvijā. Šobrīd šīm ēkām strauji tuvojas normatīvā kalpošanas termiņa beigas, tādēļ nepieciešams veikt ēku stāvokļa novērtējumu. Ņemot vērā tā laika būvniecības straujos tempus un tehnoloģisko izpildījumu daudzstāvu dzīvojamās ēkas bieži vien netika ievērotas tā laika tehnoloģiskās prasības. Šī darba ietvaros tiks veikta sērijveida ēku inženierizpēte, nosakot nesošo konstrukciju atbilstību mūsdienu normatīviem, un inženierprojekta izstrāde, kurā tiks pārbūvēta viena sērijveida ēka atbilstoši spēkā būvniecības prasībām. Bakalaura darbā tiks veikta sērijveida ēku nesošo konstrukciju izpēte, nosakot to ģeometriskos un tehniskos parametrus, izmantojot arhīvos pieejamo dokumentācīju un veicot ēku vizuālo apsekošanu. Konstrukcijas tiks pārrēķinātas atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, izveidojot aprēķinus galvenajām sērijveida konstrukcijām un nosakot piepūles nesošajos elementos. Pēc inženierizpētes aprēķiniem tiks noteiktas neatbilstības spēkā esošajiem noratīviem un galveno konstrukciju nestspējas parametri. Inženierdaļa sastāv no esošās sērijveida ēkas pārbūves risinājuma, palielinot ēkas kopējo būvapjomu un izveidojot papildus stāvus, vienlaicīgi nepalielinot slodzes uz esošajām ēkas konstrukcijām, un izstrādājot dažādu pāļu pamatu konstrukciju salīdzinājumu, kurā tiks sastādītas kopējās būvniecības izmaksas, kā arī būvmateriālu, mehānismu un darba laika kopējais apjoms un izcenojums. Serijveida ēku problēma paliek aizvien aktuālāka mūsdienās, tapēc bakalaura darba ietvaros tiks izvertēta šo ēku stāvoklis un atbilstība mūsdienu prasībām. Kopumā darbs sastāv no divām daļām, inženierizpētes un inženierprojekta, kurā ir ietvertas 142 lapas, 30 tabulas, 55 attēli, 11 rasējumi.
Keywords Dzīvojamās ēkas, sērijveida ēkas, inžnenierizpēte, Eirokoda aprekini
Keywords in English Residential buildings, Serial buildings, engineering research, Eurocode calculations
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.01.2020 05:23:15