Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Tirdzniecības centra būvniecība"
Title in English "Shopping center construction"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raivo Kalderauskis
Reviewer Kaspars Kurtišs
Abstract Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas mērķis ir noskaidrot iespējamos ieguvumus būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, izmantojot virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju. Darba gaitā tika noskaidrotas dažādas virtuālās un papildinātās realitātes programmas, izprasti darbības principi, kā arī integrācija arhitektūras, inženierzinātņu un būvniecības nozarē. Tika apskatīti iespējamie papildinātās un virtuālās realitātes pielietojumi būvniecības nozarē. Analītiskajā daļā tika veikts dažādu virtuālo un papildinātās realitātes programmu un aparatūras savstarpējs salīdzinājums, veiktspēja un ekonomiskais salīdzinājums, kas tika attēlots grafiski. Darba laikā tika veikts tests, kurā lietotāji pārbaudīja virtuālās un papildinātās realitātes izmantošanu dzīvē un sniedza savu speciālista viedokli. Darba gaitā tika uzklausīts viedoklis par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, izmantojot tehnoloģiju. Noskaidroti ar konkrēto tehnoloģiju saistītie trūkumi. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tika veikta datu analīze un izdarīti secinājumi. Darba pētījumā secināts, ka virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas izmantošana uzlabo dažādu būvniecības procesu efektivitāti, dod kvalitatīvu pienesumu mācību procesā un ļauj pārvaldīt būvniecības un cilvēkresurus. Inženierprojekta daļā tika projektēts Tirdzniecības centrs, kas atradīsies Mārupē, Lielā ielā 5. Kopējais apbūves laukums ir 7371 m2, no tā tirdzniecības centrs aizņem 5093 m2 , piebūve 2009 m2. Būvniecības iecere paredz divstāvu tirdzniecības centru. No kopējās gruntsgabala platības piebraucamo ceļu platība aizņem 4220 m2 , savukārt 225 autostāvvietas aizņem 2753 m2 . Ēkas nesošais karkass ir veidots no tērauda konstrukcijas ar tērauda kopnēm un dzelsbetona kolonnām. Pamatu konstrukcija veidota no vietas pāļiem, kas apvienoti dzelzsbetona režģogā. Uz režģoga balstīta un stiprināta visa pārējā ēkas konstrukcija – kolonnas un cokolsijas. Inženierprojektā sastādīts paskaidrojuma raksts, veikts būvkonstrukciju aprēķins – kopnei, kolonnai un pamatiem, sastādīts būvdarbu tehnoloģiju apraksts un objekta ekonomiskais pamatojums, kā arī izstrādāti 9 rasējumi A1 lapu formātā. Bakalaura darba apjoms – 143 lapaspuses, 44 attēli, 29 tabulas. Darbā tika izmantoti 74 literatūras avoti.
Keywords Papildinātā realitāte, Virtuālā realitāte, Tirdzniecības centrs
Keywords in English Use of Augmented reality, Virtual reality, Shopping center
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.01.2020 16:14:33