Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Ēku un būvju hidroizolācijas materiāli''; diplomprojekts ''Salaspils ģimnāzija Dienvidu ielā 9 k-4, Salaspilī''
Title in English ''Waterproofing Materials for Buildings''; Diploma Project ''Salaspils Gymnasium Dienvidu Street 9 k-4, Salaspils''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer E.Namsone
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas nosaukums ir „Ēku un būvju hidroizolācija”, bet inženierprojekta nosaukums – „Salaspils ģimnāzija Dienvidu ielā 9 k-4, Salaspilī, Salaspils novadā”. Pētnieciskā daļa sastāv no divām daļām - literatūras apskata un anketu apkopojuma daļas. Literatūras daļā tiek apskatīti dažādu ražotāju piedāvātie hidroizolācijas materiāli, kas pieejami Latvijas tirgū. Tāpat mēs apskatīsim hidroizolācijas materiālu izmaksas, to tehniskās īpašības un ietekmi uz apkārtējo vidi. Pētījuma daļā tika apkopota ievāktā informācija par ēkas pamatu hidroizolāciju no cilvēkiem, kas būvē ēkas saviem spēkiem un būvspeciālistiem. Informācija iegūta aptaujas anketu veidā. Kopā tika aizpildītas 103 anketas, kur 51 aizpildīja cilvēki, kas būvē saviem spēkiem un 52 būvspeciālisti. Izpētot aptaujas rezultātus var konstatēt, ka ir jautājumi, kurus nepieciešams risināt. Inženierprojekta daļā tika projektēta Salaspils ģimnāzija, kuras atrašanās vieta paredzēta Dienvidu ielā 9 k-4, Salaspilī, Salaspils novadā. Ģimnāzijas galvenie elementi ir monolītās dzelzsbetona kolonas, rīģeļi, pārseguma plātnes, kas balstītas pa kontūru. Jumta nesošā konstrukcija ir dzelzsbetona pārseguma paneļi, bet ēkas daļai, kas sastāv no diviem stāviem – koka konstrukcija. Paredzēta arī trīs ātriju izbūve. Inženierprojekta aprakstošajā daļā aprakstīta ģimnāzijas arhitektūra, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, teritorijas labiekārtojums, ēkas ugunsdrošības prasības, kā arī drošības nodrošināšanas pasākumi, kas jāievēro gan būvniecības laikā, gan arī būves ekspluatācijas laikā. Inženierprojektā veikti sekojoši aprēķini: ātrija konstrukcijai, kolonnām un pamatiem. Tika veikti trīs dažādu kolonnu aprēķini un izvēlēts ekonomiski izdevīgākais kolonnas veids. Inženierprojekta daļā iekļauts ģimnāzijas ekonomiskais pamatojums – tāmju aprēķini, kā arī būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas sadaļa. Diplomprojekta kopējais apjoms: aprakstošā daļa uz 200 lapām, 27 tabulām un 58 attēliem, izmantoti 51 bibliogrāfijas avoti un inženierprojekta grafiskā daļa, kas izstrādāta uz 10 A1 izmēra lapām un 1 A0 izmēra lapas.
Keywords ''Ēku un būvju hidroizolācijas materiāli'', ''Salaspils ģimnāzija Dienvidu ielā 9 k-4, Salaspilī''
Keywords in English ''Waterproofing Materials for Buildings'', ''Salaspils Gymnasium Dienvidu Street 9 k-4, Salaspils''
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.01.2020 16:04:35