Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Polarizācijas modu dispersijas ietekmes novērtējums šķiedru optisko sensoru sistēmā
Title in English Evaluation of Polarization Mode Dispersion Impact in Fibre Optic Sensing Systems
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Doc. Ingrīda Lavrinoviča
Abstract Pēdējo gadu laikā optisko sensoru sistēmas ir kļuvušas par ļoti aktuālu tematu gan zinātnieku, gan komerciālo optisko sistēmu integrētāju vidū savu unikālo īpašību dēļ. Šādus sensorus iespējams pielietot dažādos gadījumos, kuros ierastos elektromehāniskos vai cita veida sensorus nemaz nav iespējams izmantot dažādu apstākļu dēļ. Šī maģistra darba izstrādes laikā autors pēta dažādus optisko sensoru tipus, kur šobrīd šī tehnoloģija savstarpēji mijiedarbojas ar lietu interneta ideoloģiju, kā arī FBG tipa optiskie sensori sīkāk tiek pētīti darba praktiskajā daļā. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīti tādi vispārīgi principi kā vājinājums optiskajā šķiedrā, kā to mērīt, izmantojot dažādas metodes. Tāpat šajā nodaļā tiek aprakstīts OTDR darbības princips, kā interpretēt ar OTDR iegūtos rezultātus. Darba otrā nodaļa veltīta polarizācijas modu dispersijas teorētiskai analīzei – tiek definēta polarizācijas modu dispersija, tās galvenie rašanās iemesli reālos ekspluatācijas apstākļos, tiek apskatītas dažādas polarizācijas modu dispersijas kompensācijas metodes, kā arī tiek definēta polarizācijas modu dispersijas nozīme koherentu optisko sistēmu gadījumā. Darba trešajā nodaļā tiek analizēti dažādi optisko sensoru tipi, tiek definētas katra tipa priekšrocības un trūkumi. Tāpat tiek analizēti galvenie iemesli, kāpēc šobrīd optisko sensoru sistēmas ir ļoti aktuāls temats, tajā skaitā no lietu interneta prizmas skatoties. Darba ceturtā nodaļa veltīta eksperimentālai darbībai RTU ŠOPS laboratorijā ar FBG tipa šķiedru optiskajiem sensoriem. Pētīti gan dažāda veida FBG sensori, gan iespējas tos savienot virknē, veidojot optisko sensoru sistēmu ar vairākiem sensoriem līnijā, kā arī pētīta optisko sensoru darbība garu optisko šķiedru līdz tam izmantošanā (līdz 40 kilometriem), pētītas gan vājinājuma, gan polarizācijas modu dispersijas ietekme uz iegūtajiem rezultātiem. Darba praktiskajā daļā saslēgtas kopumā aptuveni desmit optiskās shēmas, izmantojot dažādu aparatūru, tajā skaitā arī optisko signālu analizatoru, cirkulatoru, dažādus gaismas avotus, polarizācijas modu dispersijas mērīšanas aparatūru, FBG testa komplektu, dažādus FBG tipa sensorus u.c
Keywords Polarizācijas režīma izkliede, Fiber Optic sensori, Fiber Bragg režģa temperatūras sensors, vājināšana, izkliede, birefringence, viļņa garums FOS, interferometriskais FOS, IoT, OTDR, optiskā spektra analizators
Keywords in English Polarization Mode Dispersion, Fiber Optic sensors, Fiber Bragg Grating temperature sensor,Attenuation, Scattering, Birefringence, wavelength FOS, Interferometric FOS, IoT, OTDR, Optical Spectrum Analyzer
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 16.01.2020 13:24:07