Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas pilnveidošana
Title in English Improvement of Safety Methodology of the use of Hazardous Substances
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Mihails Urbans, Mg.darba aizsardzība
Abstract Diplomprojekta nosaukums: Bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas pilnveidošana. Diplomprojekta mērķis: Jaunas zinātniskas pieredzes iegūšana un paņēmienu (metožu) uzlābošana un pilnveidošana, drošības noteikumu nodrošināšanai veicot darbus ar bīstamām vielām. Pētījuma objekts: Esošās bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas priekšrocības (⊕) un trūkumi (⊖): ⊕ izveidoti valsts valodā; daļēji atbīlst LR normatīvo aktu prasībām; nav brīvas pieejas materiāliem web-vidē; ⊖ neliels literatūras avotu skaits; nepilnīgs saturs, kas neatspoguļo visus iespējamos aspektus, riskus (ķīmisko risku novērtēšanas metodes- WHO Starptautiskā Ķīmiskās drošības programma un REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ECHA); nav izveidota struktūra atbilstoši glābšanas darbu veikšanas kartībai; daudz liekas un neaktuālas informācijas; nav aprakstīti mūsdienu glābšanas paņēmieni, metodes un aprīkojums; Ārzemju bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģija: ⊕ atspoguļo mūsdienu drošības metodoloģijas progresivakās tendences, metodes un paņēmienus; struktūrēti atbilstoši glābšanas darbu veikšanas kartībai; liels literatūras avotu skaits; brīvi pieejami web-vidē ⊖ daļēji atbīlst LR normatīvo aktu prasībām; veidoti saskaņā ar nacionālajiem drošības standartiem; izveidoti nacionālajā vai angļu valodā; Pētījuma priekšmets: Pastavošas bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas apskats, literatūras avotu izpēte un salīdzinājums. Pētījuma izmantojamās metodes: Literatūras analīze, matematiskie aprēķīni, aptauja, statistiska metode. Diplomprojekta uzdevumi: 1. Esošās bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas izskatīšana; 2. Esošas bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas trūkumu un nepilnību noteikšana; 3. Notikumu un incidentu izskatīšana, kas saistīta ar bīstamo vielu izmantošanas gadījumiem; 4. Priekšlikumu izstradāšana bīstamo vielu pielietošanas drošības metodoloģijas uzlabošanai; Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras lektors kapteinis Sergejs Latņikovs. Diplomprojekts vadītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Darba un civilās aizsardzības katedras Profesore, Dr.chem., Valentīna Urbāne. Diplomprojekts sastāv no 69 lapaspusēm, 11 attēliem, bez ugunsgrēka audita akta attēliem, 18 tabulām, kā arī diplomprojekts izstrādāts izmantojot literatūras avotus.
Keywords Bīstamās vielas, rokasgrāmata, pielietošana
Keywords in English Hazardous Substances, Handbook, Usage
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.01.2020 17:37:58