Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Tehniskās apkopes organizācijā.
Title in English Elebarotion of Quality Management System in Maintenance Organisation.
Department
Scientific advisor Ruta Bogdane
Reviewer Prof. .Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana tehniskās apkopes organizācijā”. Stingras konkurences apstākļos mazām avio kopmānijām jāspēj ne tikai ātri pielāgoties tirgus apstākļiem, bet arī optimizēt uzņēmuma resursus un uzlabot procesus, ievērojot visus normatīvo aktu prasības attiecībā uz lidojumu drošību un kvalitātes vadību. Atbilstoša kvalitātes vadības sistēma aviācijā nodrošina uzņēmuma darba efektivitātes pastāvīgu paaugstināšanu, kā arī klientu un citu iesaistīto pušu vajadzību apmierinātības veicināšanu. Maģistra darbā autors pēta avio kompānijas “SmartLynx Airlines” un tās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas kvalitātes vadības sistēmu un veic normatīvo aktu analīzi, lai izstrādātu normatīvi-metodiskas procedūras plānotās tehniskās apkopes organizācijas kvalitātes vadības sistēmai. Maģistra darbā izmantota salīdzinošā jeb komparatīvā metode un statistiskā pētījuma metode. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana tehniskās apkopes organizācijā tiek veikta analizējot esošās avio kompānijas kvalitātes vadības sistēmas procedūras un cilvēku resursus, salīdzinot tās ar normatīvo aktu prasībām un izstrādājot nepieciešamās procedūras. Pētījuma rezultātā autors secina, ka kvalitātes audita, gaisa kuģa kvalitātes, audita koriģējošo darbību un audita personāla procedūras ir iespējams integrēt esošajās procedūrās, savukārt desmit procedūras ir nepieciešams izstrādāt. Lai uzlabotu uzņēmuma “SmartLynx Airlines” un tās tehniskās apkopes organizācijas kvalitātes vadības sistēmu, autors izvirza sekojošus priekšlikumus: 1. Uzņēmumam būtu nepieciešams pieņemt darbā un apmācīt vienu kvalitātes auditoru atbilstoši izstrādātajām procedūrām, lai mazinātu darba slodzi esošajiem darbiniekiem. 2. Kvalitātes vadības sistēmas avio kompānijā, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā un tehniskās apkopes organizācijā būtu nepieciešams integrēt, lai samazinātu iespējamo kļūdu un cilvēku faktora ietekmi. 3. Būtu nepieciešams izstrādāt vienotu kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatu visām saistītajām organizācijām, lai nodrošinātu procedūru un procesu savietojamību, ātrāku rokasgrāmatas labošanu un auditu optimizēšanu. Maģistra darba kopapjoms ir 81 lapa, 14 attēli, 10 tabulas, 1 formula, 17 izmantotās literatūras avoti un 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: kvalitātes vadības sistēma, tehniskās apkopes organizācija, aviācija, kvalitātes auditori.
Keywords kvalitātes vadības sistēma, tehniskās apkopes organizācija, aviācija, kvalitātes auditori.
Keywords in English quality management system, maintenance organisation, aviation, quality auditors
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.01.2020 16:30:24