Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Pašvaldības ugunsdzēsēju formējumu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju iesaistes efektivitātes paaugstināšana ugunsgrēku dzēšanā
Title in English Municipality and Volunteer Firefighter Increasing Involvement in Fire Extinguishing
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Rjabkovs
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Aleksandrs Jefimovs. Diplomprojekta tēma ,,Pašvaldības ugunsdzēsēju formējumu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju iesaistes efektivitātes paaugstināšana ugunsgrēku dzēšanā”. Diplomprojekta mērķis – piedāvāt risinājumu pašvaldības ugunsdzēsības formējumu (turpmāk tekstā PUF) un brīvprātīgo ugunsdzēsēju (turpmāk tekstā BUB) iesaistes efektivitātes paaugstināšanai ugunsgrēku dzēšanā un noskaidrot to iesaisti ugunsgrēku dzēšanā Vidzemes reģiona brigādes (turpmāk tekstā VRB) pārziņas rajonā periodā no 2017.gada – 2019.gadam. Diplomprojekta hipotēze – attīstot PUF un BUB darba organizāciju, iespējams paaugstināt to iesasiti ugunsgrēku dzēšanā. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: teorētiskā – veicot pieejamās literatūras analīzi, empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi. Piedāvāts iespējamais risinājums par pašvaldības ugunsdzēsēju formējumu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju obligātu iesaisti ugunsgrēku dzēšanā. Diplomprojekts sastāv no 46 lapām, 5 tabulām un 10 attēliem, izmantoti 21 literatūras avoti, darbam ir 4 pielikumi. Kvalifikācijas darba ietvaros darba autors noskaidro PUF un BUB iesaistīšanos ugunsgrēku dzēšanā Vidzemes reģiona brigādes pārziņas rajonā periodā no 2017.gada – 2019.gadam. Balstoties uz pieejamo informāciju izbraukumu reģistrēšanas un resursu vadības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā IRRV IS), pētīt, kad izbrauc vai neizbrauc uz ugunsgrēkiem, kā arī kad ierodas pirms VUGD. Pirmajā daļā autors sniedz nelielu ieskatu PUF un BUB veidošanās vēsturi un apkopo informāciju par Vidzemes reģiona brigādē esošajiem PUF un BUB, kurās vietās tie atrodas, kāda tehnika un aprīkojums pieejams, kā darbojas BUB tuvākajās kaimiņvalstīs. Otrajā daļā darba Autors apkopoja informāciju par brīvprātīgo ugunsdzēsēju esošo resursiem un aprīkojumu. Balstoties uz IRRV IS datiem, informāciju par to, cik reizes PUF un BUB izbraukuši, nav izbraukuši vai arī, kad ierodas pirms VUGD uz ugunsgrēkiem, un kādas ir to veiktās darbības notikuma vietā. Trešajā daļā piedāvāts autora risinājums formējumu biežākai un regulārākai iesaistei un izbraukšanai uz ugunsgrēkiem.
Keywords Pašvaldības ugunsdzēsēju formējumu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju iesaistes efektivitātes paaugstināšana ugunsgrēku dzēšanā
Keywords in English Raising the effectiveness of the involvement of municipal firefighters and volunteer firefighters in extinguishing fires
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.01.2020 15:20:27