Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu efektivitātes paaugstināšana Rīgas reģionā
Title in English Improvement of Fire and Rescue Works Efficiency in Riga Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristaps Eklons
Reviewer Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autore: Rīgas tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes 2.kursa studējošā Ina Vutāne-Oliņa. Diplomprojekta nosaukums “Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu efektivitātes paaugstināšana Rīgas reģionā”. Diplomprojekts sevī ietver satura rādītāju, ievadu, teorētisko, analītisko un praktisko daļu, secinājumus, priekšlikumus un izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti Latvijas republikas un citu valstu normatīvie akti un izpētīta literatūra par ugunsdzēsēju depo izveides pamatprincipiem. Ir veikts pašvaldību teritoriālais raksturojums par Salaspils, Ķekavas un Mārupes novadiem. Diplomprojekta darba analītiskajā daļā ir izpētīta attiecība starp Latvijas lielākajām pilsētām iedzīvotāju skaita un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) depo/posteņu izvietojumu un tehnikas daudzumu. Izskatīta un analizēta statistika par VUGD notikumiem Salaspilī, Ķekavas un Mārupes novados. Izstrādāta aptaujas anketa Pierīgas pilsētās un novados (Salaspils, Ķekava un Mārupe) dzīvojošiem iedzīvotājiem par viņu viedokli, kas saistīts ar ugunsdzēsēju depo/posteņu nepieciešamību apdzīvotākajās vietās, kā arī ir veikta analīze par aptaujas rezultātiem. Praktiskajā daļā tiek modelētas situācijas, ja Rīgai pieguļošajās, lielākajās apdzīvotajās vietās (Salaspils, Ķekava, Mārupe) tiktu izveidoti ugunsdzēsēju depo/posteņi. Veikts salīdzinājums notikumu attīstībai ar jau esošo VUGD depo/posteņu izvietojumu un ierašanos laiku ar jauno depo/posteņu izvietojumu un apakšvienību ierašanās laiku uz notikumu. Darbs satur 77 lapaspuses, 8 nodaļas, 21 apakšnodaļas, 31attēlu (neskaitot tos attēlus, kuri ielikti pielikumos), 22 tabulas un 7 pielikumus.
Keywords VUGD depo
Keywords in English Fire stations
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.01.2020 15:12:05