Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Tīkla strāvas formēšanas iespēju izpēte frekvenču pārveidotājiem bez ieejas induktora
Title in English Investigation of Inductor-less Shaping of AC network Current of Frequency Converter
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Ivars Raņķis
Reviewer Asoc. prof. Viesturs Bražis
Abstract Maģistra tēzes ir veltītas trīsfāzu nekontrolētas maiņstrāvas / līdzstrāvas tilta taisngriežu sistēmas kā frekvences pārveidotāja ieejas mezgla uzlabošanas iespēju izpētei. Tiek pētīts jautājums par uzlabojumiem, kurus ierosinājis aktīvās līdzstrāvas gludināšanas sistēmas ieviešana, kura parasti ieyver spoli un elektroniskās komutācijas sastāvdaļas. Darbā ir ierosināts izmantot tikai tīkla fāzu induktivitātes, izslēdzot iekšējās līdzstrāvas sistēmas spoli. Izpētīti piedāvātās sistēmas procesa raksturlielumi, kā arī maiņstrāvas tīkla pšrveidotājam piegādātās jaudas raksturlielumi, strādājot taisngrieža sistēmā ar aktīvu piegādātās strāvas veidošanu.
Keywords Spēka faktors, Frekvences pārveidotājs,Kopējais harmoniskais kropļojums (THD),Enerģijas kvalitātes uzlabojumi
Keywords in English Power factor, Frequency converter, Total harmonic distortion (THD), Power Quality Improvements
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 10.01.2020 15:01:07