Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Stratēģijas ieviešanas procesa izveidošana uzņēmumā ATEA
Title in English Development of Strategy Implementation Process for Company ATEA
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Sanita Meijere
Reviewer A.Koliškins
Abstract Maģistra darbā aprakstīts uzņēmums ATEA, kas ir vadošais IT infrastruktūras nodrošinātājs Ziemeļeiropas reģionā. Šī darba mērķis ir analizēt pašreizējo stratēģijas ieviešanas procesu ATEA grupā un izveidot ieteikumus procesa uzlabošanai. Darbā tiek analizēti ārējie un iekšējie faktori un sniegtas atbildes uz to, kā stratēģija tiek īstenota uzņēmumā un vai ir jāveic uzlabojumu jaunās stratēģijas ieviešanas procesam, kas ir definēti kā: informācijas pārvaldība, digitālā darba vieta, hibrīdais mākonis. ATEA sastāv no vairākiem meitasuzņēmumiem, kas darbojas globāli. Šī darba ietvaros autors koncentrēsies uz Ziemeļeiropas reģionu, jo šīs reģions ir galvenais biznesa virzītājs un ieņēmumu veidotājs. ATEA ir tirgus līderis. Uzņēmuma lieluma dēļ decentralizētās organizācijas struktūras izmaiņas netiek veiktas ātri, kaut gan strauji mainīgajā vidē izmaiņām vajadzētu notikt operatīvāk. Neatkarīgās uzņēmību veicinošās vides un decentralizācijas dēļ ATEA spēj ātri pielāgot nepieciešamos risinājumus saviem klientiem, taču, kad runa ir par kopīgu mērķu sasniegšanu starp visiem meitasuzņēmumiem, tad procesi ATEA notiek gadiem ilgi un bez rezultātiem. Procesi dažādās valstīs var atšķirties, gan starp reģioniem gan departamentiem, taču, lai palielinātu konkurences priekšrocības, visiem meitasuzņēmumiem būtu nepieciešami vienotiem kopīgiem mērķiem, lai būtu iespējams ātrāk pielāgot organizāciju strauji mainīgajā tehnoloģijas vidē. Tāpēc maģistra darba problēmas definīcija ir: kā visefektīvāk īstenot jauno stratēģisko iniciatīvu ATEA, lai tā iekļautos starp visiem meitasuzņēmumiem. Problēmas risinājumam, autors darbā vispirms apskatīs kāds ir process tagad un kādam tam vajadzētu būt nākotnē. , lai palielinātu konkurences priekšrocības, visiem meitasuzņēmumiem vajadzētu būt vienotiem visiem kopīgajiem mērķiem, lai varētu straujāk pielāgot organizāciju strauji mainīgajā tehnoloģiskajā vidē. Pēc veiktās analīzes autors piedāvā trīs alternatīvus ieteikumus stratēģijas ieviešanas procesam un, analizējot visu trīs alternatīvu priekšrocības un trūkumus, autors ir nolēmis par labu trešajai alternatīvai - izveidot ATEA grupas vadītāju sastādītas stratēģijas vadlīnijas departamentiem / funkcijām, kuras tieši ietekmē jaunā stratēģija. Galvenais iemesls, kāpēc tiek piedāvāta šī alternatīva, ir tāds, ka tas nozīmē vieglu un neuzspiestu stratēģijas iekļaušanos visās funkcijās un sniegs nedaudz sīkāku informāciju par iznākumu, kas tiek sagaidīts no katras funkcijas, lai labāk un ātrāk pielāgotos jaunajai stratēģijai. Šāda veidā tiks saglabāta esošā organizācijas struktūra un ATEA meitas uzņēmumu neatkarīgā lemt spēja, bet tiks veidots kopīgs detalizētāks un ātrāks ceļš uz stratēģijas ieviešanu. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no 117 lapām, 16 tabulām, 26 attēliem un 2 pielikumiem. Darbā izmantoti 43 avoti.
Keywords Strātēģijas ieviešanas process, IT uzņēmums.
Keywords in English Strategy implementation process, IT, development
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 07.01.2020 11:02:48