Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Auto transporta sistēmu kustības dinamikas analīze.
Title in English Movement dynamics analysis of automobile transport systems.
Department
Scientific advisor Jānis Vība
Reviewer Prof. Bruno Grasmanis
Abstract Dotā darba pirmajā daļā veikts litertūras apskats par dažādām transporta sistēmu problēmām un to risināšanas metodēm. Tā rezultātā formulēts darba mērķis un veicamie uzdevumi. Darba otrajā daļā ar dažādām metodēm analizētas galvenās transporta sistēma, tai kaitā: - vienas piekabes vilkšanas sistēma; - piekabes vilkšanas sistēma; - velkamā konteinera apgāšanās sistēma; - sķidruma pārvadāšanas cisternas sistēma; - automašīnu vilciena sistēma un citas. Minēto dinamisko sistēmu izpētē pielietotas mehānikas formulas, kuras analizētas ar divām datoru programmām: ar Working Model 2D un ar MathCAD. Izpētītas vienas brīvības pagāpes (1DOF) sistēmas un pēc tam sarežģītākās 2DF, 3DOF sistēmas. Analīzei pakļautas normālas sistēmu kustības un avārijas kustības, kas atkarīgas no sistēmas parametriem un kustības sākuma noteikumiem. Darba nobeiguma daļā aprakstīts eksperimentālais modelis, kam veikts pašizmaksas aprēķins individūālās izgatavošanas apstākļos.
Keywords Automoblie, transporta sistēmas, automašīnu kustības analīze, vilkšanas sistēma, piekabju analīze, vilcienu sistēma, šķidruma cisternu pārvadāšana
Keywords in English Automoblie, transport systems, car motion analysis,towing system, trailer analysis, train system, liquid tank transport
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 05.01.2020 22:36:58