Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Fantoms SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontroles pārbaudēm un SPECT datu kvantificēšanai
Title in English Phantom for SPECT and SPECT/CT quality control and SPECT data quantification
Department
Scientific advisor Kusiņš Toms
Reviewer Alvis Bernāns, PSKUS, medicīnas fiziķis, dr. fiz. 26078973
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt fantomu SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontroles pārbaudēm (QA un QC) un SPECT datu kvantificēšanai. Darba paskaidrojošā raksta daļa sastāv no ievada, apskata daļas par SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontroles pārbaudēm un fantomiem, datu kvantificēšanu, fantoma inženierrisinājuma variantiem un to izvērtējuma, tehniskā uzdevuma, inženieraprēķiniem, eksperimentu daļas. Darbā ir aprakstīta pārbaužu veikšana un datu kvantificēšana, izmantojot fantomu, fantoma izvietojums SPECT un SPECT/CT. Darbā ir detaļas izgatavošanas tehnoloģiskie aprēķini, fantoma izgatavošanas izmaksu aprēķins, ir aprakstīti darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, strādājot ar fantomu un izmantojot radioaktīvos avotus, kas ar to saistīti, kā arī secinājumi par sasniegtajiem rezultātiem, rekomendācijas par fantoma izmantošanu. Darba rezultātā uzprojektēts fantoms, kas apvieno galvenās SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontroles pārbaudes, kā arī ļauj iegūt kvantificētus SPECT attēlus. Projektētais fantoms tiek izgatavots SIA RAKUS stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” bloku laboratorijā un tiks izmantots Kodolmedicīnas nodaļā kvalitātes pārbaudēm un datu kvantificēšanai. Darbs satur 3 tabulas, 31 attēlu. Inženierprojekta apjoms ir 66 lappuses, darba izstrādei ir izmantoti 46 literatūras avoti. Grafiskajā daļā ir iekļauti 7 rasējumi, 1 uz A0 formāta lapas, 4 uz A1 formāta lapām un 2 uz A2 formāta lapām.
Keywords fantoms, SPECT un SPECT/CT kvalitātes kontrole, SPECT datu kvantificēšana
Keywords in English phantom, SPECT and SPECT/CT quality control, SPECT data quantification
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.01.2020 10:56:42