Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Sociālās un ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi dzīvojamās mājās atjaunošanā Indijā
Title in English Socio - economic changes and solutions in the renovation of housing in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Būvniecības sektora attīstība ir otrais lielākais Indijas IKP izaugsmes veicinātājs, un ir sagaidāms, ka 2028. gadā zemes un būvniecības tirgū būs vērojama 7 reizes lielāka izaugsme. Renovācijas programmas izveidošana papildus spēlē nozīmīgu lomu Indijas būvniecības sektora attīstībā. Lielākā būvniecības daļa skar esošās mājas un dzīvokļus, izmantojot visu jaunāko aprīkojumu, piemērojot drošības pasākumus, u.c.. Pieaugošās izmaksas ir viena no galvenajām dzīvojamo ēku renovācijas darbu problēmām Indijā. PPN (preču un pakalpojumu nodokļa) piemērošanā ir ieviestas izmaiņas. 28% PPN pakāpeniski veicināja būvniecības nozares lejupslīdi. Pašlaik tehnoloģija ir izšķirošais faktors ēku būvniecības un renovācijas attīstībā. Lai sasniegtu labāku būvniecības kvalitāti tehnoloģiskajā ziņā, ražotāji uzlabo produktus, lai samazinātu renovētāju darba slodzi. Mūsdienās dzīvojamo ēku renovācijas jomā ir vērojamas daudzas sociālās un ekonomiskās problēmas, kuras rada negatīvu ietekmi uz būvniecības sektoru. Renovētāji saskaras ar ekonomiskajām problēmām renovācijas darbu izpildes nokavējuma dēļ, kā arī saskaras ar sociālajām problēmām, kuras attiecas uz kaimiņiem un sabiedrību kopumā. Pašreizējās valdības kontroles stratēģijas nav lietderīgas būvniecības nozares attīstībai, it īpaši kas attiecas uz Indijas dzīvojamo ēku renovāciju. Analītiskajā sadaļā ir izskaidrotas un apskatītas tās problēmas, ar kurām saskaras būvniecības joma. Būdama attīstības valsts, Indija saskaras ar problēmām būvniecības jomā, dažas no tām ir īsi izskaidrotas šajā sadaļā. Ir sniegta izpratne par situāciju būvniecības nozarē un renovācijas darbiem Indijā, izmantojot renovācijas darbinieku pieredzi. Informācija ir savākta no literatūras pārskatiem, žurnāliem un renovācijas darbiniekiem. Teorētiskajā sadaļā ir izskaidrota renovācija un renovāciju ietekmējošie faktori. Vairākums faktoru ir izskatīti „Par” un ”Pret” līmenī, kā arī tika izskatīti renovācijā izmantojamo transportlīdzekļu veidi, materiāli, darbs, u.c. Kā arī tika izskaidrota dzīvojamo ēku renovācijas ietekme uz dzīvojamajiem rajoniem un dažas Indijā pielietojamās politikas. Kā arī tika izskaidrotas BMC piezīmes par renovāciju un turpmākā darbības loks. Praktiskajā sadaļā ir izskaidrotas pašreizējās problēmas un iespējamie piesardzības pasākumi, kuri ir veikti būvniecības nozarē Indijā. Tika aprakstīti valdības noteikumi attiecībā uz renovāciju, notiekošajiem renovācijas darbiem, u.c. Tika izskaidrota metodoloģija un datu analīze, datu analīzes metodes, divas datu vākšanas metodes, tika izmantota semi-strukturēta intervija un Likerta skalas aptauja, izmantojot Google veidlapas.
Keywords Dzīvojamo māju renovācija, Celtniecības nozare, analīze
Keywords in English Residential renovation, Construction industry, Analysis
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.01.2020 15:44:48