Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Sociālās un ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi dzīvojamo māju atjaunošanā Indijā
Title in English Social and economic problems and possible solutions in residential home renovation in India
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Maģistra darba “Sociālās un ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi dzīvojamo māju atjaunošanā Indijā” mērķis ir apkopot un analizēt dažādus riskus renovācijas procesā. Darba mērķis ir atklāt galvenās problēmas, kas ietekmē atjaunošanas darbus. Uzsvars tiek likts uz dzīvojamajām ēkām. Izpēte veikta par renovētu māju Pedaprolu ciematā, Krišnas apgabalā, Andhra Pradešās reģionā Indijā. Darbā izvirzītā hipotēze tika apstiprināta - ir mehānismi ar kuriem var atrisināt gan sociālās, gan ekonomiskās problēmas. Vairāki piemēri tiks apskatīti darba praktiskajā daļā. Darbs sastāv no trim dažādām nodaļām; analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā analizēta pašreizējā būvniecības nozare Indijā; nepieciešamība pēc renovācijas, sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras darbuzņēmēji, rūpnieki un māju īpašnieki. Teorētiskajā daļā īss skaidrojums par renovāciju, atjaunošanas posmiem, drošības plānošanu, kvalitātes un procesu pārvaldību, kopējiem riskiem, sociālajām un ekonomiskajām problēmām. Tika veikta praktiskā gadījuma izpēte un analizēta informācija par pētāmo objektu, kas atrodas Indijas dienvidu daļā. Praktiskajā darbā aprakstītas faktiskās ekonomiskās un sociālās problēmas un piedāvāti iespējamie risinājumi, kā par tos atrisināt. Praktiskā daļa atklāj visas galvenās sociālās un ekonomiskās problēmas, kas rodas, piedāvājot iespējamos problēmu risinājumus. Sniegta pamatinformācija, ieteikumi turpmākiem atjaunošanas darbiem, īpaši vecajām ēkām. Tiek dots sākotnējs ieskats par problēmām, risinājumiem un galvenokārt dažiem drošības pasākumiem, kas jāveic vecām mājām Indijā. Darba apjoms ir 100 lappuses, 32 attēli, 4 tabulas, 45 atsauces un 3 pielikumi.
Keywords būvniecības nozare Indijā, Sociālās problēmas, ekonomiskās problēmas, iespējamie risinājumi, dzīvojamo māju atjaunošanā Indijā
Keywords in English Construction industry in India, Social problems, economic problems, possible solutions, home renovation in India
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 02.01.2020 14:30:42