Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kokmateriālu eksporta un importa maksājumu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Title in English “Impact of Payments from Export and Import of Timber on the Latvian Economy”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gromule
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darbs ar nosaukumu „Kokmateriālu eksporta un importa maksājumu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību” ir statistiskās informācijas avots un analizēšanas darbs par kokmateriālu pieprasījumu tirgū, kā arī regulējošo pasākumi aprakstīšana importējot un eksportējot kokmateriālu produkciju. Darba sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija kopš 1925. gada un atspoguļo datus par 2019. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tā kā darba temats ir ļoti plašs, tiek noteikts darba ierobežojums – tiks galvenokārt apskatīta situācija laika periodā robežā no 2005. līdz 2019.gadam. Bakalaura darbs sniedz informāciju par meža nozari Latvijā (meža resursi un struktura, un meža nozares loma Latvijas tautsaimniecībā), kokmateriālu pieprasījumu, par regulēšanas pasākumiem importējot un eksportējot kokmateriālu produkciju (kokmateriālu piegādes ķēžu atļaujas un muitas procedūru piemērošana), cenu veidošanos un nodokļu piemērošanas kārtību kokmateriālu produkcijai, kā arī meža nozares attīstība (nodokļu piemērošanas un administratīvo procedūru pilnveidošanas iespējas, un plānotie uzdevumi un galvenie pasākumi meža un saistīto nozaru attīstībai). Darba ietvaros veikta aptauja par kokmateriālu tirdzniecību 2019.gadā, dotās aptaujas mērķis ir izprast reālo situāciju mežsaimniecības un mežistrādes tirgū. Kokmateriāli spelē nozīmigu lomu visu valstu ekonomikā, jo pieprasījums nebeidz augt, ar to arī pieaug eksports un imports. Ir pieaugušas izmaksas liela pieprasījumā deļ, kā rezultātā palielinās koksnes nelikumīgās ciršanas. Darbā tiek izanalizēti koka nelikumīgās ciršanas virkne un tiek piedāvāti varianti tās mazināšanai, un kokapstrādes attīstības iespējas. Pamatojoties uz darba tēmas aktualitāti, tiek izvirzīts mērķis - izzināt, analizēt un izpētīt Latvijas meža nozares tirgu, noteiktu saikni starp pieejamajiem koksnes resursiem, ražošanas un ārējās tirdzniecības datiem, kokmateriālu pieprasījumu ārējā un iekšēja tirgū, regulēšanas pasākumus importējot un eksportējot kokmateriālu produkciju, kā arī cenu veidošanas politiku, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos. Bakalaura pētījuma objekts: Latvijas meža nozare. Bakalaura darbs satur 6 nodaļas, 60 lappuses, 14 attēlus un 3 tabulas, kā arī 17 pielikumus. Atsevišķos gadījumos vērtību noapaļošanā ir iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.
Keywords kokmateriāli, mežu nozare, muitas procedūras, nodokļi, eksports un imports
Keywords in English timber, forest industry, customs procedures, tax, export and import
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.12.2019 12:28:16